Bouncingtext


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Całkiem przyzwoity i raczej niewielki aplet tworzący banner z szalejącym tekstem. Czasem może być przydatny...
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="bouncingtext.class" WIDTH=405 HEIGHT=42>
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Przykładowy tekst">
<PARAM NAME="FGCOLOR" VALUE="255 0 0">
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="0 0 0">
<PARAM NAME="SPEED" VALUE="20">
<PARAM NAME="SIZE" VALUE="30">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="Times New Roman">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem