JavaTimer


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

   Wszechstronny stoper odmierzający czas w dwu kierunkach, przedstawiający graficznie odmierzany upływ czasu, oraz sygnalizujący dźwiękiem. Jest mnóstwo zastosowań takiego stopera.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE=Timer.class WIDTH=190 HEIGHT=350>
<param name=timer_name value="Tea Timer">
<param name=bg_color value="808080">
<param name=clock_color value="00007D">
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem, oraz kodem źródłowym apletu.