Flaga


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Okienko z flagą szamoczącą się na huraganowym wietrze. Flagę można zmieniać na dowolną inną, wystarczy zmienić grafikę. Można też wywoływać dowolny adres URL. Uwaga, nie można wywoływać strony, wyłącznie adres internetowy.

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="flags.class" WIDTH="100" HEIGHT="100">
<PARAM NAME="demicron" VALUE="www.demicron.se">
<PARAM NAME="reg" VALUE="A00010">
<PARAM NAME="sleeptime" VALUE="10">
<PARAM NAME="url" VALUE="xrem.htm">
<PARAM NAME="target" VALUE="">
<PARAM NAME="bitmap" VALUE="bg7.gif">
<PARAM NAME="background" VALUE="000000">
<PARAM NAME="background2" VALUE="FFFFFF">
<PARAM NAME="shadingstrength" VALUE="10">
<PARAM NAME="waveamplitude" VALUE="16">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem