Hpicview


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Świetny aplet do demonstracji obrazków, np. zdjęć, wraz opisem. Opisy i odwołania do stron znajdują się w osobnym pliku tekstowym. Aplet można świetnie konfigurować. Może się bardzo przydać.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet CODE="PicView.class" WIDTH="300" HEIGHT="235" HSPACE="0">
<param name="APPLETDATA" value="pvdemo.txt">
<param name="DEFTARGET" value="fmain">
<param name="BORDERSTYLE" value="4">
<param name="BORDERWIDTH" value="0">
<param name="BORDERCOLOR" value="#3399CC">
<param name="LISTWIDTH" value="100">
<param name="LISTBACKCOLOR" value="#999999">
<param name="LISTTEXTCOLOR" value="#FFFFFF">
<param name="LISTFONTSIZE" value="12">
<param name="CAPTIONBACKCOLOR" value="#9966CC">
<param name="CAPTIONTEXTCOLOR" value="#FFFFFF">
<param name="CAPTIONFONTSIZE" value="14">
<param name="SCROLLBUTTONS" value="1">
<param name="BUTTONCOLOR" value="#CC9933">
<param name="BUTTONBORDER" value="2">
<param name="CANVASBORDERWIDTH" value="5">
<param name="CANVASBACKCOLOR" value="#000000">
<param name="CANVASTEXTCOLOR" value="#CCFFFF">
<param name="CANVASBORDERCOLOR" value="#333333">
<param name="CANVASTEXTALIGN" value="0">
<param name="FONTFACE" value="Verdana">
<param name="FONTSTYLE" value="2">
<param name="FONTSIZE" value="12">
<param name="PARABREAKCHAR" value="~">
<param name="IMAGEOFFSETX" value="0">
<param name="IMAGEOFFSETY" value="0">
<param name="SAVELASTIMAGE" value="1">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem