Tamagochi


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

   Gra-zabawa, polegająca na dbaniu o życie doczesne akwariowego zwierzaczka. Ten aplet zezwala na definiowanie własnego wyglądu elementów akwarium, ale niezbędne jest do tego niewielkie doświadczenie w posługiwaniu się edytorem graficznym.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet code="Tamagochi.class" width="500" height="250"></applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem, oraz kodem źródłowym apletu