Galaktyka


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Dekoracyjny aplet symulujący wirującą galaktykę. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie wszystkich plików, w tym CLASS w jednym archiwum typu JAR. W żadnym więc wypadku nie wolno tego archiwum rozpakowywać. Uwaga. Aby wymusić zmianę losowo dobieranej przez aplet konfiguracji sterującej generowanym obrazem wystarczy przeładować stronę.


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet archive="galaxy.jar" code="galaxy.class" width="250" height="124">
<param name="credits" value="Applet by Andrea Fasce (www.anfyteam.com)">
<param name="regcode" value="NO">
<param name="reglink" value="NO">
<param name="regnewframe" value="YES">
<param name="regframename" value="_blank">
<param name="statusmsg" value="Galaxy applet">
<param name="particles" value="5">
<param name="random" value="1">
<param name="script" value="3">
<param name="gpalette" value="1">
<param name="persist" value="6">
<param name="dinamic_persist" value="0.0">
<param name="dinamic_min" value="4">
<param name="dinamic_max" value="16">
<param name="overimg" value="NO">
<param name="overimgX" value="0">
<param name="overimgY" value="0">
<param name="memdelay" value="1000">
<param name="priority" value="3">
<param name="fixnetscape" value="NO">
<param name="MinSYNC" value="10">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem