Bloody


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Piękny zestaw linii „ociekających” farbą. Możliwe są różne kombinacje. Kolor cieknącej farby użytkownik może sobie różnicować poprzez zmianę odpowiedniej grafiki na inną. Niestety, nie da się ustawić innego tła niż stałe, co przy tłach graficznych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Uwaga: to są cztery osobne przykłady działania tego samego apletu.


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet code="BloodyHR.class" width=540 height=80>
<param name="image" value="blood.gif">
<param name="bgColor" value="A0A0A0">
<param name="hrColor" value="909090">
</applet>

<applet code="BloodyHR.class" width=540 height=80>
<param name="image" value="blood.gif">
<param name="bgColor" value="A0A0A0">
<param name="hrColor" value="909090">
<param name="auto" value="6">
</applet>

<applet code="BloodyHR.class" width=540 height=80>
<param name="image" value="water.gif">
<param name="bgColor" value="A0A0A0">
<param name="hrColor" value="909090">
</applet>

<applet code="BloodyHR.class" width=540 height=80>
<param name="image" value="water.gif">
<param name="bgColor" value="A0A0A0">
<param name="hrColor" value="909090">
<param name="small" value="16">
<param name="big" value="24">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem