Blue


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Piękny aplet tworzący poziomą linię. Kolor, grubość, ilość elementów, a także długość linii użytkownik może sobie dowolnie kształtować.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet code="GridHR.class" width="468" height="4">
<param name="bgColor" value="4040C0">
<param name="red" value="20,60">
<param name="green" value="20,60">
<param name="blue" value="80,FF">
<param name="number" value="64">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem