Color


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Piękne, z pulsujących tęczowo elementów zbudowane linie. Oczywiście wszystkie elementy można dowolnie kształtować.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet code="GridHR.class" width="540" height="4">
<param name="bgColor" value="404040">
<param name="red" value="40,FF">
<param name="green" value="40,FF">
<param name="blue" value="40,FF">
<param name="number" value="16">
<param name="interval" value="1,10">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem