Elecline


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

Za pomocą tego apletu można tworzyć linie zarówno poziome, jak i poziome, co wykorzystane zostało w niniejszym przykładzie. Można oczywiście wykorzystać jeden z elementów, nadać mu położenie pionowe albo poziome i wykorzystać w innym niż ten celu. Oczywiście całą kolorystykę poszczególnych linii można sobie dowolnie dostosować.


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="electricline.class" WIDTH="130" HEIGHT="20">
<PARAM NAME="demicron" VALUE="www.demicron.se">
<PARAM NAME="reg" VALUE="A00026">
<PARAM NAME="width" VALUE="130">
<PARAM NAME="height" VALUE="20">
<PARAM NAME="background" VALUE="ffff00">
<PARAM NAME="beamcolor1" VALUE="ff0000">
<PARAM NAME="beamcolor2" VALUE="ffbf00">
<PARAM NAME="horizontal" VALUE="Yes">
<PARAM NAME="beamwidth" VALUE="3">
<PARAM NAME="sleeptime" VALUE="100">
</APPLET>

<TABLE BORDER="0" WIDTH="450" ALIGN="CENTER">
<TR>
     <TD>
<APPLET CODE="electricline.class" WIDTH="20" HEIGHT="130">
<PARAM NAME="demicron" VALUE="www.demicron.se">
<PARAM NAME="reg" VALUE="A00026">
<PARAM NAME="width" VALUE="20">
<PARAM NAME="height" VALUE="130">
<PARAM NAME="background" VALUE="ffff00">
<PARAM NAME="beamcolor1" VALUE="0000ff">
<PARAM NAME="beamcolor2" VALUE="ffffff">
<PARAM NAME="horizontal" VALUE="No">
<PARAM NAME="beamwidth" VALUE="4">
<PARAM NAME="sleeptime" VALUE="200">
</APPLET>
     </TD>
     <TD>
<P ALIGN="CENTER">
Przykładowy tekst
</P>
     </TD>
     <TD>
<APPLET CODE="electricline.class" WIDTH="20" HEIGHT="130">
<PARAM NAME="demicron" VALUE="www.demicron.se">
<PARAM NAME="reg" VALUE="A00026">
<PARAM NAME="width" VALUE="20">
<PARAM NAME="height" VALUE="130">
<PARAM NAME="background" VALUE="ffff00">
<PARAM NAME="beamcolor1" VALUE="0000ff">
<PARAM NAME="beamcolor2" VALUE="ffffff">
<PARAM NAME="horizontal" VALUE="No">
<PARAM NAME="beamwidth" VALUE="4">
<PARAM NAME="sleeptime" VALUE="200">
</APPLET>
     </TD>
     </TR>
</TABLE>

<APPLET CODE="electricline.class" WIDTH="130" HEIGHT="20">
<PARAM NAME="demicron" VALUE="www.demicron.se">
<PARAM NAME="reg" VALUE="A00026">
<PARAM NAME="width" VALUE="130">
<PARAM NAME="height" VALUE="20">
<PARAM NAME="background" VALUE="ffff00">
<PARAM NAME="beamcolor1" VALUE="00ff00">
<PARAM NAME="beamcolor2" VALUE="ffffff">
<PARAM NAME="horizontal" VALUE="Yes">
<PARAM NAME="beamwidth" VALUE="3">
<PARAM NAME="sleeptime" VALUE="200">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem