Rainbowhr


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Przepiękny zestaw cudownie tęczowych linii. Ilość kolorów, długość i grubość linii, częstotliwość pulsowania oraz kierunek można sobie dowolnie ustawić.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet code="RainbowHR.class" width="468" height="1">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="10">
<param name="speed" value="1">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="2" vspace="8">
<param name="speed" value="-16">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="2" vspace="8">
<param name="speed" value="4">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="4" vspace="12">
<param name="color" value="8080FF|FFFFFF|FF8080|FF0000|800080|0000FF">
<param name="repeat" value="4">
<param name="speed" value="-4">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="8" vspace="12">
<param name="color" value="606040|A0A090|FFFFE0|A0A090|606040|FFC0FF|806080|FFC0FF">
<param name="speed" value="2">
<param name="repeat" value="2">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="2">
<param name="color" value="FFFFFF|808080">
<param name="repeat" value="3">
<param name="speed" value="4">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="6">
<param name="color" value="FFFFFF|800000|FFFFFF|008000|FFFFFF|000080">
<param name="speed" value="-2">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="2">
<param name="color" value="000000|808080">
<param name="speed" value="4">
<param name="repeat" value="3">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="3">
<param name="color" value="404040|F0C0A0">
<param name="speed" value="4">
<param name="repeat" value="3">
</applet>

<applet code="RainbowHR.class" width="400" height="3">
<param name="color" value="404040|F0C0A0">
<param name="speed" value="-4">
<param name="repeat" value="3">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem