Apmenu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Bardzo ciekawy zestaw efektownych menu na różne okazje. Oto siedem przykładów, obrazujących możliwości tego apletu. Bardzo polecam. Można wykorzystać również efekty dźwiękowe, co podnosi ich walor użyteczny. Menu są w pełni konfigurowalne, a więc móżna je przystosowywać do swoich potrzeb.


Przykład 1   Przykład 2   Przykład 3   Przykład 4   Przykład 5   Przykład 6   Przykład 71  Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet Code="apMenu" Archive="apMenu.jar" Width="330" Height="17">
<param name="Copyright" value="Apycom Software - www.apycom.com">
<param name="isHorizontal" value="true">
<param name="status" value="text">
<param name="fadeType" value="2">
<param name="fadeSteps" value="20">
<param name="fadeDelay" value="25">
<param name="backPic" value="pix/tcmid.gif">
<param name="backColor" value="c0d0d0">
<param name="backHighColor" value="ffffff">
<param name="fontColor" value="ffffff">
<param name="fontHighColor" value="a0c0c0">
<param name="font" value="Arial,11,1">
<param name="menuItems" value="
{ ,_,_}
{Apycom,testlink.html,_self}
{apMenu,testlink.html,_self}
{Parameters,testlink.html,_self}
{Download,testlink.html,_self}
{Links,testlink.html,_self}
{_,_,_}
">
</applet>


2  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet Code="apMenu" Archive="apMenu.jar" Width = "564" Height = "20">
<param name="Copyright" value="Apycom Software - www.apycom.com">
<param name="isHorizontal" value="true">
<param name="overSound" value="pix/select.au">
<param name="status" value="link">
<param name="backColor" value="008000">
<param name="backHighColor" value="44ff44">
<param name="fontColor" value="FFFFFF">
<param name="fontHighColor" value="000000">
<param name="fadeDelay" value="50">
<param name="fadeSteps" value="40">
<param name="fadeType" value="0">
<param name="font" value="Arial,12,1">
<param name="menuItems" value="
{Apycom Software,http://www.apycom.com,_self}
{Menu Applets,testlink.html,_self}
{Parameters,testlink.html,_self}
{Examples,testlink.html,_self}
{Download,testlink.html,_self}
{Contact Us,mailto:support@apycom.com,_self}
">
</applet>


3  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet Code="apMenu" Archive="apMenu.jar" Width = "90" Height = "225">
<param name="Copyright" value="Apycom Software - www.apycom.com">
<param name="isHorizontal" value="false">
<param name="statusString" value="Navigate my site using this menu!">
<param name="fadeType" value="12">
<param name="fadeSteps" value="40">
<param name="fadeDelay" value="17">
<param name="backColor" value="ffffce">
<param name="backHighColor" value="005c5c">
<param name="fontColor" value="000000">
<param name="fontHighColor" value="ffffff">
<param name="font" value="TimesRoman,11,2">
<param name="menuItems" value="
{Apycom,testlink.html,_self}
{apMenus,testlink.html,_self}
{apMenu,testlink.html,_self}
{apPopupMenu,testlink.html,_self}
{apButtonMenu,testlink.html,_self}
{apImageMenu,testlink.html,_self}
{Features,testlink.html,_self}
{Setup,testlink.html,_self}
{Parameters,testlink.html,_self}
{Examples,testlink.html,_self}
{Javascript,testlink.html,_self}
{FAQ,testlink.html,_self}
{Download,testlink.html,_self}
{Contact,testlink.html,_self}
{Links,testlink.html,_self}
">
</applet>


4  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet Code=apMenu Archive=apMenu.jar Width=245 Height=140 MAYSCRIPT>
<param name="Copyright" value="Apycom Software - www.apycom.com">
<param name="isHorizontal" value="false">
<param name="backPic" value="pix/java.gif">
<param name="fadeDelay" value="20">
<param name="fadeSteps" value="40">
<param name="fadeType" value="9">
<param name="alignText" value="center">
<param name="backColor" value="ffffff">
<param name="backHighColor" value="aaaaff">
<param name="fontColor" value="800000">
<param name="fontHighColor" value="0000ff">
<param name="font" value="Arial,11,1">
<param name="menuItems" value="
{Apycom Software,testlink.html,_self}
{Click to call message box,javascript:1,_}
{Click to call confirmation dialog,javascript:2,_}
{Open 'Javascript Tips' in 680x600 window,javascript:3,_}
{Open 'Javascript Tips' in 300x200 window,javascript:4,_}
{Launch javascript function,javascript:5,_}
{Contact,mailto:support@apycom.com,_self}
">
<param name="javascript:1" value="alert('Hello world!')">
<param name="javascript:2" value="confirm('Do you want to confirm?')">q <param name="javascript:3" value="open('javascript.html','_blank','scrollbars,width=680,height=600')">
<param name="javascript:4" value="open('javascript.html','_blank','scrollbars,width=300,height=200')">
<param name="javascript:5" value="my_js_function()">
</applet>


5  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet Code=apMenu Archive=apMenu.jar Width=80 Height=153>
<param name="Copyright" value="Apycom Software - www.apycom.com">
<param name="fadeType" value="8">
<param name="alignText" value="right">
<param name="overSound" value="pix/put.au">
<param name="clickSound" value="pix/pop.au">
<param name="status" value="text">
<param name="backColor" value="ffcc00">
<param name="backHighColor" value="6699ff">
<param name="fontColor" value="000000">
<param name="fontHighColor" value="ffffff">
<param name="font" value="Arial,10,1">
<param name="menuItems" value="
{Apycom,testlink.html,_self}
{Applets,testlink.html,_self}
{Parameters,testlink.html,_self}
{Examples,testlink.html,_self}
{FAQ,testlink.html,_self}
{Links,testlink.html,_self}
{Javascripts,testlink.html,_self}
{Download,testlink.html,_self}
{Contact Us,testlink.html,_self}
">
</applet>


6  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet Code=apMenu Archive=apMenu.jar Width=496 Height=30>
<param name="Copyright" value="Apycom Software - www.apycom.com">
<param name="overSound" value="pix/bell.au">
<param name="clickSound" value="pix/click.au">
<param name="backColor" value="fff0d0">
<param name="backHighColor" value="ff8080">
<param name="fontColor" value="AA0000">
<param name="fontHighColor" value="800000">
<param name="fadeSteps" value="50">
<param name="font" value="Courier,15,1">
<param name="isHorizontal" value="true">
<param name="fadeType" value="4">
<param name="status" value="link">
<param name="menuItems" value="
{Apycom,testlink.html,_self}
{apMenus,testlink.html,_self}
{Parameters,testlink.html,_self}
{Download,testlink.html,_self}
{Contact,testlink.html,_self}
">
</applet>


7  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:


<applet Code=apMenu Archive=apMenu.jar Width="150" Height="120">
<param name="Copyright" value="Apycom Software - www.apycom.com">
<param name="fadeType" value="5">
<param name="fadeSteps" value="40">
<param name="alignText" value="center">
<param name="backPic" value="pix/grbkgr.gif">
<param name="isHorizontal" value="false">
<param name="backColor" value="00ff00">
<param name="backHighColor" value="000000">
<param name="fontColor" value="ffffff">
<param name="fontHighColor" value="ffff00">
<param name="font" value="Courier,12,1">
<param name="menuItems" value="
{Apycom Software,http://www.apycom.com,_self}
{Menu Applets,testlink.html,_self}
{Parameters,testlink.html,_self}
{Examples,testlink.html,_self}
{Download,testlink.html,_self}
{Contact Us,mailto:support@apycom.com,_self}
">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem