Ballmenu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Zestaw menu, utworzonych z jednego apletu. Piękne, ruchome menu.


Przykład 1   Przykład 2   Przykład 3   Przykład 4   Przykład 5   Przykład 6   Przykład 71  Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet width="150" height="150" code="bmenu.class" archive="bmenu.jar">
<param name="background" value="bg.jpg">
<param name="bgcolor" value="000000">
<param name="sprite" value="sprite1.gif">
<param name="linkscolor" value="ff3333">
<param name="spritesize" value="64">
<param name="spriteminsize" value="12">
<param name="spritemaxsize" value="42">
<param name="spritesizeamp" value="10">
<param name="speed" value="5">
<param name="labelwidth" value="65">
<param name="labelheight" value="20">
<param name="labelcolor" value="6699ff">
<param name="textcolor" value="000000">
<param name="link1" value="Readme,mainFrame,readme.htm,88ccff">
<param name="blur" value="0">
<param name="blend" value="0">
<param name="link2" value="Link 2,mainFrame,2.htm,88ffff">
<param name="link3" value="Link 3,mainFrame,3.htm,88ffcc">
<param name="link4" value="Link 4,mainFrame,4.htm,88ff88">
<param name="link5" value="Link 5,mainFrame,5.htm,ccff88">
<param name="link6" value="Link 6,mainFrame,6.htm,ffff88">
<param name="link7" value="Link 7,mainFrame,7.htm,ffcc88">
<param name="link8" value="HeHo,_blank,http://applet3d.free.fr,ff8888">
</applet>


2  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet width="200" height="200" code="bmenu.class" archive="bmenu.jar">
<param name="background" value="">
<param name="bgcolor" value="003399">
<param name="sprite" value="sprite1.gif">
<param name="linkscolor" value="ff3333">
<param name="spritesize" value="64">
<param name="spriteminsize" value="16">
<param name="spritemaxsize" value="64">
<param name="spritesizeamp" value="16">
<param name="speed" value="5">
<param name="labelwidth" value="65">
<param name="labelheight" value="20">
<param name="labelcolor" value="ffffff">
<param name="textcolor" value="000000">
<param name="blur" value="0">
<param name="blend" value="0">
<param name="link1" value="Readme,mainFrame,readme.htm,88ccff">
<param name="link2" value="Link 2,mainFrame,2.htm,88ffff">
<param name="link3" value="Link 3,mainFrame,3.htm,88ffcc">
<param name="link4" value="Link 4,mainFrame,4.htm,88ff88">
<param name="link5" value="Link 5,mainFrame,5.htm,ccff88">
<param name="link6" value="Link 6,mainFrame,6.htm,ffff88">
<param name="link7" value="Link 7,mainFrame,7.htm,ffcc88">
<param name="link8" value="HeHo,_blank,http://applet3d.free.fr,ff8888">
</applet>


3  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet width="200" height="200" code="bmenu.class" archive="bmenu.jar">
<param name="background" value="">
<param name="bgcolor" value="">
<param name="sprite" value="sprite1.gif">
<param name="linkscolor" value="ff3333">
<param name="spritesize" value="64">
<param name="spriteminsize" value="16">
<param name="spritemaxsize" value="64">
<param name="spritesizeamp" value="0">
<param name="speed" value="5">
<param name="labelwidth" value="65">
<param name="labelheight" value="20">
<param name="labelcolor" value="ffffff">
<param name="textcolor" value="000000">
<param name="blur" value="0">
<param name="blend" value="0">
<param name="link1" value="Readme,mainFrame,readme.htm,888888">
<param name="link2" value="Link 2,mainFrame,2.htm,999999">
<param name="link3" value="Link 3,mainFrame,3.htm,aaaaaa">
<param name="link4" value="Link 4,mainFrame,4.htm,bbbbbb">
<param name="link5" value="Link 5,mainFrame,5.htm,cccccc">
<param name="link6" value="Link 6,mainFrame,6.htm,dddddd">
<param name="link7" value="Link 7,mainFrame,7.htm,eeeeee">
<param name="link8" value="HeHo,_blank,http://applet3d.free.fr,ffffff">
</applet>


4  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet width="200" height="200" code="bmenu.class" archive="bmenu.jar">
<param name="background" value="">
<param name="bgcolor" value="000000">
<param name="sprite" value="sprite1.gif">
<param name="linkscolor" value="ff3300">
<param name="spritesize" value="64">
<param name="spriteminsize" value="16">
<param name="spritemaxsize" value="64">
<param name="spritesizeamp" value="0">
<param name="speed" value="5">
<param name="labelwidth" value="65">
<param name="labelheight" value="20">
<param name="labelcolor" value="ffffff">
<param name="textcolor" value="000000">
<param name="blur" value="0">
<param name="blend" value="1">
<param name="link1" value="Readme,mainFrame,readme.htm,88ccff">
<param name="link2" value="Link 2,mainFrame,2.htm,88ffff">
<param name="link3" value="Link 3,mainFrame,3.htm,88ffcc">
<param name="link4" value="Link 4,mainFrame,4.htm,88ff88">
<param name="link5" value="Link 5,mainFrame,5.htm,ccff88">
<param name="link6" value="Link 6,mainFrame,6.htm,ffff88">
<param name="link7" value="Link 7,mainFrame,7.htm,ffcc88">
<param name="link8" value="HeHo,_blank,http://applet3d.free.fr,ff8888">
</applet>


5  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet width="200" height="200" code="bmenu.class" archive="bmenu.jar">
<param name="background" value="">
<param name="bgcolor" value="000000">
<param name="sprite" value="sprite1.gif">
<param name="linkscolor" value="ff3300">
<param name="spritesize" value="64">
<param name="spriteminsize" value="16">
<param name="spritemaxsize" value="64">
<param name="spritesizeamp" value="0">
<param name="speed" value="5">
<param name="labelwidth" value="65">
<param name="labelheight" value="20">
<param name="labelcolor" value="ffffff">
<param name="textcolor" value="000000">
<param name="blur" value="1">
<param name="blend" value="0">
<param name="link1" value="Readme,mainFrame,readme.htm,88ccff">
<param name="link2" value="Link 2,mainFrame,2.htm,88ffff">
<param name="link3" value="Link 3,mainFrame,3.htm,88ffcc">
<param name="link4" value="Link 4,mainFrame,4.htm,88ff88">
<param name="link5" value="Link 5,mainFrame,5.htm,ccff88">
<param name="link6" value="Link 6,mainFrame,6.htm,ffff88">
<param name="link7" value="Link 7,mainFrame,7.htm,ffcc88">
<param name="link8" value="HeHo,_blank,http://applet3d.free.fr,ff8888">
</applet>


6  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet width="200" height="200" code="bmenu.class" archive="bmenu.jar">
<param name="background" value="">
<param name="bgcolor" value="000000">
<param name="sprite" value="sprite.gif">
<param name="linkscolor" value="ff3300">
<param name="spritesize" value="128">
<param name="spriteminsize" value="16">
<param name="spritemaxsize" value="64">
<param name="spritesizeamp" value="16">
<param name="speed" value="5">
<param name="labelwidth" value="65">
<param name="labelheight" value="20">
<param name="labelcolor" value="006699">
<param name="textcolor" value="ffffff">
<param name="blur" value="64">
<param name="blend" value="1">
<param name="link1" value="Readme,mainFrame,readme.htm,44ccff">
<param name="link2" value="Link 2,mainFrame,2.htm,4488ff">
<param name="link3" value="Link 3,mainFrame,3.htm,8888cc">
<param name="link4" value="Link 4,mainFrame,4.htm,8844cc">
<param name="link5" value="Link 5,mainFrame,5.htm,cc4488">
<param name="link6" value="Link 6,mainFrame,6.htm,cc8888">
<param name="link7" value="Link 7,mainFrame,7.htm,ff8844">
<param name="link8" value="HeHo,_blank,http://applet3d.free.fr,ffcc44">
</applet>


7  
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:


<applet width="300" height="300" code="bmenu.class" archive="bmenu.jar">
<param name="background" value="">
<param name="bgcolor" value="000000">
<param name="sprite" value="sprite.gif">
<param name="linkscolor" value="ff3300">
<param name="spritesize" value="128">
<param name="spriteminsize" value="16">
<param name="spritemaxsize" value="92">
<param name="spritesizeamp" value="16">
<param name="speed" value="5">
<param name="labelwidth" value="65">
<param name="labelheight" value="20">
<param name="labelcolor" value="ffffff">
<param name="textcolor" value="000000">
<param name="link1" value="Readme,_top,readme.htm,aaaaaa">
<param name="link2" value="Link 2,_top,2.htm,0088ff">
<param name="link3" value="Link 3,_top,3.htm,aaaaaa">
<param name="link4" value="Link 4,_top,4.htm,0088ff">
<param name="link5" value="Link 5,_top,5.htm,aaaaaa">
<param name="link6" value="Link 6,_top,6.htm,0088ff">
<param name="link7" value="Link 7,_top,7.htm,aaaaaa">
<param name="link8" value="HeHo,_blank,http://applet3d.free.fr,0088ff">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem