BarLinker


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Bardzo ciekawe menu. Na podstawie adresu bazowego URL na poszczególnych przyciskach wyznacza się adresy wewnętrzne serwisu. Kliknięcie sygnalizowane jest dźwiękiem. Wszystkie parametry można dowolnie definiować za wyjątkiem jednego – koloru tła. W tej chwili ustawiony jest adres producenta apletu.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="barLinker.class" WIDTH=405 HEIGHT=42>
<PARAM NAME="Copyright" VALUE="Just Java Design (JJD) jjd@technologist.com">
<PARAM NAME="numButtons" VALUE="4">
<PARAM NAME="baseURL" VALUE="http://www.visic.com/">
<PARAM NAME="buttonTxt0" VALUE="Visicom Media">
<PARAM NAME="buttonTxt1" VALUE="Products">
<PARAM NAME="buttonTxt2" VALUE="Services">
<PARAM NAME="buttonTxt3" VALUE="Press">
<PARAM NAME="statusMsg0" VALUE="Visicom Média - Home Page">
<PARAM NAME="statusMsg1" VALUE="Products">
<PARAM NAME="statusMsg2" VALUE="Services">
<PARAM NAME="statusMsg3" VALUE="Press">
<PARAM NAME="link0" VALUE="home.html">
<PARAM NAME="link1" VALUE="/Produits/Products.html">
<PARAM NAME="link2" VALUE="/Services/Ourservices.html">
<PARAM NAME="link3" VALUE="/Presse/Press.html">
<PARAM NAME="selected" VALUE="0">
<PARAM NAME="selectHigh" VALUE="yes">
<PARAM NAME="buttonColor" VALUE="101,76,145">
<PARAM NAME="buttonHiColor" VALUE="123,200,60">
<PARAM NAME="buttonSelColor" VALUE="255,161,71">
<PARAM NAME="buttonTxtHeight" VALUE="11">
<PARAM NAME="textBufferV" VALUE="5">
<PARAM NAME="textBufferH" VALUE="8">
<PARAM NAME="textBold" VALUE="yes">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem