BubbleMenu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Bardzo ciekawe, szczególnie dla akwarystów lub wędkarzy menu. Ale nie tylko. Tło, kolorystykę, rozmiar bąbelków, a także inne elementy można sobie dowolnie dostosowywać. Również długość menu i ilość jego pozycji nie jest ograniczona. Gdyby menu nie pokazało się, należy odświeżyć podgląd.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet code="BubbleMenu.class" archive="BubbleMenu.jar"
align="middle" width="195" height="302">
<param name="menuMain" value="
{Applets,../applets.html,right}
{Download,../download.html,right}
{FAQ,../faq.html,right}
{Register,../register.html,right}
">
<param name="highlight" value="aa0000">
<param name="AppletHomePage" value="http://go.to/javabase">
<param name="delay" value="15">
<param name="fgcolor" value="5555FF">
<param name="bgcolor" value="FFFFFF">
<param name="background" value="fractal.jpg">
<param name="font" value="Times">
<param name="fontsize" value="20">
<param name="fontstyle" value="">
<param name="mouse" value="FFFFDD">
<param name="steps" value="30">
<param name="switchSteps" value="15">
<param name="background" value="natalie8.jpg">
<param name="host" value="javabase">
<param name="key" value="cacowcbu">
<param name="speed" value="20">
<param name="bubbleNumber" value="50">
<param name="minBubbleSize" value="2">
<param name="maxBubbleSize" value="2">
<param name="growthRate" value="30">
<param name="bubbleColor" value="0000FF">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem