Coolmenu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Proste menu z efektem znikania. Nie nadaje się do lokalnej nawigacji, a tylko do uruchamiania adresów URL. Niezbyt dobrze konfigurowalny, bo w zasadzie można tylko ustawić szybkość zanikania, oraz w bardzo ograniczonym zakresie kolor tła, a i to tylko w zakresie skali szarości. Mimo wszystko może komuś się przydać do jakiegoś specyficznego celu.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="CoolMenu.class" WIDTH=100 HEIGHT=200>
<PARAM NAME="m1" VALUE="hotbot">
<PARAM NAME="m2" VALUE="altavista">
<PARAM NAME="m3" VALUE="infoseek">
<PARAM NAME="m4" VALUE="lycos">
<PARAM NAME="m5" VALUE="infoseek - polska">
<PARAM NAME="m6" VALUE="moja strona">
<PARAM NAME="m7" VALUE="playboy">
<PARAM NAME="m8" VALUE="cyber">
<PARAM NAME="m9" VALUE="TVP">
<PARAM NAME="m0" VALUE="polbox">
<PARAM NAME="l1" VALUE="http://www.hotbot.com">
<PARAM NAME="l2" VALUE="http://altavista.digital.com">
<PARAM NAME="l3" VALUE="http://www.infoseek.com">
<PARAM NAME="l4" VALUE="http://www.lycos.com">
<PARAM NAME="l5" VALUE="http://infoseek.icm.edu.pl">
<PARAM NAME="l6" VALUE="http://friko4.onet.pl/jg/applet">
<PARAM NAME="l7" VALUE="http://www.playboy.com">
<PARAM NAME="l8" VALUE="http://www.cyber.com.pl">
<PARAM NAME="l9" VALUE="http://www.tvp.com.pl">
<PARAM NAME="l0" VALUE="http://free.polbox.pl">
<PARAM NAME="speed" VALUE="10">
<PARAM NAME="ilosc" VALUE="10">
<PARAM NAME="bgcolor" VALUE="150">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem