Cube3d


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Dosyć ciekawe, mocno konfigurowalne menu w kształcie obracającego się sześcianu. Można między innymi dostosować grafikę dla każdego boku oddzielnie, co pozwoli np. zobrazować wzrokowo wywoływane witryny ich symbolami. Ograniczenia: Menu nie nadaje się do wywoływania adresów lokalnych, reaguje tylko i wyłącznie na adresy URL. W celu aktywacji któregoś z adresów należy dokonać dwukliku. Pojedyncze kliknięcie tylko umieszcza wybrany bok frontalnie; aby uaktywnić pożądany adres, należy dokonać dwukliku.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet CODE="image3dcube.class" WIDTH="200" HEIGHT="200" align="center">
<param name="background" value="FFFFFF">
<param name="shadowcolor" value="FFFFFF">
<param name="spotlight" value="no">
<param name="showlightbutton" value="no">
<param name="sleeptime" value="5">
<param name="target" value="_self">
<param name="anglestep" value="8">
<param name="mouseresponse" value="6">
<param name="zoomspeed" value="2">
<param name="image0" value="servercube.jpg">
<param name="image1" value="servercube.jpg">
<param name="image2" value="servercube.jpg">
<param name="image3" value="servercube.jpg">
<param name="image4" value="servercube.jpg">
<param name="image5" value="servercube.jpg">
<param name="url0" value="http://www.javafile.com/">
<param name="url1" value="http://www.javafile.com/">
<param name="url2" value="http://www.javafile.com/">
<param name="url3" value="http://www.javafile.com/">
<param name="url4" value="http://www.javafile.com/">
<param name="url5" value="http://www.javafile.com/">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem