Diana


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Bardzo sympatyczne i w pełni konfigurowalne menu graficzne rozsuwane. Jego konfiguracja znajduje się w pliku INI. Wymaga od użytkownika umiejętności obróbki plików graficznych, gdyż główne pozycje menu. Dzięki jednak temu użytkownik zupełnie panuje nad treścią i formą. Całkowite dostosowanie menu do specyficznych potrzeb jest nieco skomplikowane i złożone, ale efekt może być bardziej niż zadowalający, toteż to właśnie menu gorąco wszystkim bardziej zaawansowanym użytkownikom polecam.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET code=diana.class codebase="" width=85 height=200 NAME="diana">
<PARAM name=author VALUE="Oliver Blume * blume@icom.de * www.icom.de">
<PARAM name=delay value=400>
<PARAM name=bgcolor value="255,255,255">
<PARAM name=bgleft value="0,0,0">
<PARAM name=bgright value="255,255,255">
<PARAM name=bgleft_x value=27>
<PARAM name=alpha_offset value=1>
<PARAM name=alpha_fg value="255,255,0">
</APPLET>
Zawartość pliku INI:

begin_definition
begin_defaults
     target=main
     error_href=some_error_file.html
end_defaults
begin_menu
begin_main
     image=b_cd.gif
end_main
begin_sub
     image=ro.gif
end_sub
begin_sub
     target=_top
     image=s_hybr.gif
     href=home.html
     status=this line goes to the browser status bar when mouse over image
end_sub
begin_sub
     image=s_klass.gif
     href=cd/cd_only.html
     status=Der Dauerbrenner: Multimedia-CDs
end_sub
begin_sub
     image=ru.gif
end_sub
end_menu
begin_menu
begin_main
     image=b_int.gif
end_main
begin_sub
     image=ro.gif
end_sub
begin_sub
     image=s_leist.gif
     href=publishing/leistungen.html
     status=Unsere Serviceleistungen im Überblick
end_sub
begin_sub
     image=s_baust.gif
     href=publishing/module.html
     status=Bausteine für Ihre Web-Site
end_sub
begin_sub
     image=s_zahl.gif
     href=publishing/zahlen.html
     status=Zahlen, Fakten, Analysen
end_sub
begin_sub
     image=s_state.gif
     href=publishing/sota.html
     status=Was uns gefällt im WWW
end_sub
begin_sub
     image=s_webedit.gif
     href=publishing/webedit.html
     status=icom WebEdit - Der etwas andere HTML-Editor
end_sub
begin_sub
     image=ru.gif
end_sub
end_menu
begin_menu
begin_main
     image=b_ecom.gif
     image_hi=b_ecom_hi.gif
     href=ecomm/welcome.html
     status=Vorteile Internet-Shopping
end_main
end_menu
begin_menu
begin_main
     image=b_home.gif
     image_hi=b_home_hi.gif
     href=main.html
     status=zurück zur icom Home-Page
end_main
begin_sub
     image=ro.gif
end_sub
begin_sub
     image=s_about.gif
     href=about.html
     status=Wer wir sind und wo Sie uns finden
end_sub
begin_sub
     image=s_ref.gif
     href=reference/reference.html
     status=Unsere Referenzliste
end_sub
begin_sub
     image=ru.gif
end_sub
end_menu
begin_menu
begin_main
     image=b_kont.gif
     image_hi=b_kont_hi.gif
     href=kontakt.html
     status=Wir freuen uns auf Ihre Nachricht
end_main
end_menu
end_definition

Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem