Animetab


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

   Ciekawy przycisk polskiego autorstwa. Tworzony jest nie z pojedynczego pliku animacji, ale z kolejno wczytywanych pojedynczych obrazów, co umożliwia tworzenie animacji np. z JPG czy BMP. Kliknięcie na przycisku uruchamia wyłącznie adres internetowy, ale można go otworzyć w osobnym oknie, w tym samym, lub skierować np. do ramki. Po kliknęciu aktywowany jest dźwięk, który użytkownik może sobie dowolnie dostosować pamiętając jednakże, że musi być w formacie AU. Należy również pamiętać o zdefiniowaniu ilości plików graficznych wczytywanych przez aplet. Poniżej dwa przykłady apletów i ich konfiguracje.

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE = "animateButton.class" WIDTH=50 HEIGHT=50>
<PARAM NAME = "nframe" VALUE="5">
<PARAM NAME = "image0" VALUE="saur1.gif">
<PARAM NAME = "image1" VALUE="saur2.gif">
<PARAM NAME = "image2" VALUE="saur3.gif">
<PARAM NAME = "image3" VALUE="saur4.gif">
<PARAM NAME = "image4" VALUE="saur5.gif">
<PARAM NAME = "audio" VALUE="ooohyes.au">
<PARAM NAME = "url" VALUE="http://ourworld.compuserve.com/homepages/gamperl">
<PARAM NAME = "target" VALUE="_top">
<PARAM NAME = "sleeptime" VALUE="100">
</APPLET>

<APPLET CODE = "animateButton.class" WIDTH=50 HEIGHT=50>
<PARAM NAME = "nframe" VALUE="5">
<PARAM NAME = "image0" VALUE="morris01.gif">
<PARAM NAME = "image1" VALUE="morris02.gif">
<PARAM NAME = "image2" VALUE="morris03.gif">
<PARAM NAME = "image3" VALUE="morris04.gif">
<PARAM NAME = "image4" VALUE="morris05.gif">
<PARAM NAME = "audio" VALUE="youw.au">
<PARAM NAME = "url" VALUE="http://ourworld.compuserve.com/homepages/gamperl">
<PARAM NAME = "target" VALUE="_top">
<PARAM NAME = "sleeptime" VALUE="100">
</APPLET>Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem