ButtonMenu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Interesujący przykład przycisku z wieloma elementami, z których każdy wywołuje inny adres internetowy. Przycisk może mieć ilość elementów jaką sobie życzy użytkownika i jaką zdefiniuje. Jedyną niedogodnością jest to, że ustawia się sposób kierowania wywołania dla wszystkich elementów jednocześnie. Od użytkownika zależy ustalenie wszystkich parametrów, a także możliwość własnego doboru komponentów. Niestety, nie można uzyskać połączeń lokalnych, ale i tak ten aplet polskiego autorstwa jest interesujący.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="buttonmenu.class" ALT="" WIDTH="440" HEIGHT="60">
<PARAM NAME="fontsize" VALUE="12">
<PARAM NAME="target" VALUE="">
<PARAM NAME="demicron" VALUE="www.demicron.se">
<PARAM NAME="reg" VALUE="A00011">
<PARAM NAME="backgroundimage" VALUE="menuback.jpg">
<PARAM NAME="maxitems" VALUE="4">
<PARAM NAME="tip0" VALUE="GRATIS - Za darmo w Internecie">
<PARAM NAME="tip1" VALUE="Napisz do mnie">
<PARAM NAME="tip2" VALUE="Strona domowa Paulinki">
<PARAM NAME="tip3" VALUE="Moje WWW">
<PARAM NAME="url0" VALUE="http://www.gratis.pertus.com.pl/">
<PARAM NAME="url1" VALUE="mailto:akozdra@pertus.com.pl">
<PARAM NAME="url2" VALUE="http://friko.onet.pl/lg/pwielicz/">
<PARAM NAME="url3" VALUE="http://web.pertus.com.pl/~akozdra/">
<PARAM NAME="upbitmap0" VALUE="mainup.gif">
<PARAM NAME="upbitmap1" VALUE="servicesup.gif">
<PARAM NAME="upbitmap2" VALUE="contactusup.gif">
<PARAM NAME="upbitmap3" VALUE="aboutusup.gif">
<PARAM NAME="downbitmap0" VALUE="maindown.gif">
<PARAM NAME="downbitmap1" VALUE="servicesdown.gif">
<PARAM NAME="downbitmap2" VALUE="contactusdown.gif">
<PARAM NAME="downbitmap3" VALUE="aboutusdown.gif">
<PARAM NAME="font" VALUE="TimesRoman">
<PARAM NAME="background" VALUE="0">
<PARAM NAME="Tipforeground" VALUE="CECE9C">
<PARAM NAME="Tipbackground" VALUE="7f">
<PARAM NAME="horizontal" VALUE="Yes">
</APPLET>Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem