Butts


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Trzy przykłady bardzo ciekawego, z niemal dowolną możliwością konfigurowania, przycisku. Serdecznie polecam ten właśnie aplet. Tym chętniej, że można wywoływać za jego pomocą zarówno adresy lokalne, jak również internetowe. Jego niewątpliwą zaletą jest, że pokazują się na nim trzy napisy: tytułowy, drugi po naprowadzeniu myszki mogący być zachętą lub jakimś wyjaśnieniem, oraz trzeci, w momencie kliknięcia, np. potwierdzający decyzję. Ze swojego doświadczenia wiem, że z takich przycisków można stworzyć piękne i funkcjonalne menu, co polecam. Aplet obsługuje również dźwięki. Jeden wydawany jest w momencie naprowadzenia na przycisk myszki, drugi zaś w momencie kliknięcia. Dźwięki w formacie AU może sobie stworzyć sam użytkownik, np. dodatkowo opisując, tym razem dźwiękiem poszczególne przyciski. Mnie by się np. bardzo podobało, gdybym p naprowadzeniu na przycisk z opisem „Strona główna” usłyszał to samo, ale wypowiedziane ładnym, damskim głosikiem.


   

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet CODE="ButtonPLUS3.class" WIDTH="123" HEIGHT="18">
<param name="HIGHLIGHT" value="3">
<param name="TEXTALIGN" value="center">
<param name="FONTNAME" value="TimesNewRoman">
<param name="URL" value="http://www.javafile.com">
<param name="FONTSIZE" value="12">
<param name="TEXT" value="The JavaFILE|Cool Java!|Get Some !">
<param name="BGCOLOR" value="21,54,59">
<param name="TEXTCOLOR" value="0,255,0">
<param name="TARGET" value="newbrow">
<param name="SOUND" value="ring.au|ri.au">
</applet>

<applet CODE="ButtonPLUS3.class" WIDTH="123" HEIGHT="18">
<param name="HIGHLIGHT" value="3">
<param name="TEXTALIGN" value="center">
<param name="FONTNAME" value="TimesNewRoman">
<param name="URL" value="http://www.bravenet.com">
<param name="FONTSIZE" value="12">
<param name="TEXT" value="Bravenet|Free Web Services|They Rock !">
<param name="BGCOLOR" value="21,154,59">
<param name="TEXTCOLOR" value="0,255,255">
<param name="TARGET" value="newbrow">
<param name="SOUND" value="ring.au|ri.au">
</applet>

<applet CODE="ButtonPLUS3.class" WIDTH="123" HEIGHT="18">
<param name="HIGHLIGHT" value="3">
<param name="TEXTALIGN" value="center">
<param name="FONTNAME" value="TimesNewRoman">
<param name="URL" value="mailto:info@javafile.com">
<param name="FONTSIZE" value="12">
<param name="TEXT" value="Wanna Email Us?|Click Here|Got It !">
<param name="BGCOLOR" value="210,54,59">
<param name="TEXTCOLOR" value="255,255,255">
<param name="TARGET" value="_self">
<param name="SOUND" value="ring.au|ri.au">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem