HotButton


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

   Trzynaście przykładów tego samego apletu pokazujących, jak można go wykorzystać. Możliwości tego apletu są więc, jak widać, ogromne. Można w nim wykorzystywać maleńkie ikonki jako dodatkowe ozdoby, formatować dowolnie tekst, a także wykorzystywać efekty dźwiękowe. Uwaga! Przy tej ilości apletów na jednej stronie, gdyby nie pojawiły się wszystkie, należy stronę odświeżyć.Położenie Czcionki Widok


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="CC0000">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="660000">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="FF0000">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Centered">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s03.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="009900">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="000000">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="00FF00">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="00FFFF">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="Left">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Left">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s05.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="003399">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="00FF00">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="000000">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="FFFF00">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="Right">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Right">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s06.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="FFCC00">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="FF0000">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="996600">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="0033FF">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="996600">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="20">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Absolute">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s07.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="990099">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="660033">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="FF00FF">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="FF99FF">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="000000">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="Icon">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="To Icon">
<PARAM NAME="ICON" VALUE="rmagenta.gif">
<PARAM NAME="ACTIVEICON" VALUE="rgreen.gif">
<PARAM NAME="PRESSEDICON" VALUE="ryellow.gif">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s10.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="CC9900">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="003399">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="CC9900">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="FFFF00">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="CC9900">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="Icon">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Dialog">
<PARAM NAME="ICON" VALUE="ryellow.gif">
<PARAM NAME="ACTIVEICON" VALUE="ared.gif">
<PARAM NAME="PRESSEDICON" VALUE="ryellow.gif">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="Dialog, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s12.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="669999">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="000000">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="00FFFF">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="00FFFF">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="000000">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="Icon">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="TimesRoman">
<PARAM NAME="ICON" VALUE="rcyan.gif">
<PARAM NAME="ACTIVEICON" VALUE="slcyan.gif">
<PARAM NAME="PRESSEDICON" VALUE="ryellow.gif">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="TimesRoman, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s13.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="404040">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="FFFF00">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="000099">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="00FFFF">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="000000">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="Icon">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Helvetica">
<PARAM NAME="ICON" VALUE="rcyan.gif">
<PARAM NAME="ACTIVEICON" VALUE="slcyan.gif">
<PARAM NAME="PRESSEDICON" VALUE="ryellow.gif">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="Helvetica, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s17.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="FFCCFF">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="000000">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="FF66CC">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="0000CC">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="FF99FF">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="Icon">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Courier">
<PARAM NAME="ICON" VALUE="amagenta.gif">
<PARAM NAME="ACTIVEICON" VALUE="rmagenta.gif">
<PARAM NAME="PRESSEDICON" VALUE="ryellow.gif">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="Courier, 1, 14">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s20.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=24>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="CCFFCC">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="0000FF">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="00FFFF">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="InputDialog">
<PARAM NAME="ICON" VALUE="agrey.gif">
<PARAM NAME="ACTIVEICON" VALUE="ablack.gif">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 12">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s23.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=50>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="FF9900">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="0000FF">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="00FFFF">
<PARAM NAME="BUTTONHEIGHT" VALUE="5">
<PARAM NAME="VALIGN" VALUE="Center">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Auto fit button label text">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 12">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s25.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=50>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="9966CC">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="000000">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="9966CC">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="00FF00">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="000000">
<PARAM NAME="BUTTONHEIGHT" VALUE="5">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="35">
<PARAM NAME="VALIGN" VALUE="Center">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Custom Icons">
<PARAM NAME="ICON" VALUE="hot.gif">
<PARAM NAME="PRESSEDICON" VALUE="new.gif">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 12">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s29.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>

<APPLET CODE=hotbutton.class WIDTH=120 HEIGHT=50>
<PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="9966CC">
<PARAM NAME="PASSIVECOLOR" VALUE="000000">
<PARAM NAME="SHADOWCOLOR" VALUE="9966CC">
<PARAM NAME="ACTIVECOLOR" VALUE="00FF00">
<PARAM NAME="ACTIVESHADOW" VALUE="000000">
<PARAM NAME="BUTTONHEIGHT" VALUE="10">
<PARAM NAME="ALIGN" VALUE="Center">
<PARAM NAME="VALIGN" VALUE="Center">
<PARAM NAME="TEXT" VALUE="Variable \nHeight">
<PARAM NAME="PRESSEDICON" VALUE="new.gif">
<PARAM NAME="FONT" VALUE="InputDialog, 1, 12">
<PARAM NAME="LINK" VALUE="http://">
<PARAM NAME="CLIP" VALUE="s39.au">
<PARAM NAME="KEY" VALUE="10511210-145136120128150120-152">
<PARAM NAME="AUTHOR" VALUE="Virtual_Max (http://come.to/vmax)">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem