Lsdbutton


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

      


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet code="lsd_buttonTrigger" width="57" height="70">
<param name="file" value="lsd_menuletters_h.gif">
<param name="fontSize" value="10">
<param name="link" value="../../../../str/test.htm">
<param name="name" value="Test">
<param name="offsetPoint" value="57">
<param name="sizePoint" value="10">
</applet>

<applet code="lsd_buttonTrigger" width="366" height="50">
<param name="file" value="lsd_searchpage_coll_global.gif">
<param name="fontSize" value="18">
<param name="link" value="http://www.javafile.com">
<param name="name" value="Połącz z: http://www.javafile.com">
<param name="offsetPoint" value="32">
<param name="sizePoint" value="20">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem