MagicButton


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

   Trzy przykłady dwóch podobnych apletów. Pierwszy przykład, po umieszczeniu w obrębie ramki, choć niekoniecznie, pozwala na uruchomienie strony WWW oraz wysłanie maila. To są dwa nierozłączne elementy tego samego apletu! Oba muszą być i obu napisy: Strona i E-Mail ukazują się zawsze i nie można którejś części pominąć. Drugi aplet ma nieco inną charakterystykę. Tworzy tęczowe twory, będące aktywnymi miejscami wywołującymi zadane adresy URL. Jedna zasadnicza uwaga dotycząca obu apletów: nie wywołują lokalnych adresów, tylko pełne adresy URL.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE=MagicButton WIDTH=200 HEIGHT=130>
<PARAM NAME = "URL" VALUE="http://www.programming.de">
<PARAM NAME = "TARGET" VALUE="_blank">
<PARAM NAME="EMAIL" VALUE="watson@programming.de">
</APPLET>

lub:

<APPLET CODE=MagicButton2 WIDTH=140 HEIGHT=40>
<PARAM NAME = "URL" VALUE="http://www.programming.de">
<PARAM NAME = "TARGET" VALUE="_self">
<PARAM NAME = "TEXT" VALUE="Programowanie">
<PARAM NAME = "VERTICAL" VALUE="0">
</APPLET>

lub:

<APPLET CODE=MagicButton2 WIDTH=120 HEIGHT=40>
<PARAM NAME = "URL" VALUE="http://www.sun.com">
<PARAM NAME = "TARGET" VALUE="_blank">
<PARAM NAME = "TEXT" VALUE="www.sun.com">
<PARAM NAME = "VERTICAL" VALUE="1">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem, oraz kodem źródłowym apletu