CrazyText


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Świetny aplet generujący pole z latającym w szalonych konwulsjach zmieniającym kolory tekstem. Doskonale nadaje się na stylizowany nagłówek strony. Możliwe jest po jego kliknięciu wyuwoływanie jakiejś strony lub adresu URL.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="CrazyText.class" WIDTH=96% HEIGHT=65>
<PARAM NAME="text" VALUE="Tekst">
<PARAM NAME="delay" VALUE="100">
<PARAM NAME="delta" VALUE="5">
<PARAM NAME="hgap" VALUE="15">
<PARAM NAME="clear" VALUE="true">
<PARAM NAME="cycle" VALUE="char">
<PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#C0C0C0">
<PARAM NAME="bgImage" VALUE="bg7.gif">
<PARAM NAME="borderSize" VALUE="0">
<PARAM NAME="borderOuter" VALUE="0">
<PARAM NAME="borderInner" VALUE="3">
<PARAM NAME="borderRaised" VALUE="true">
<PARAM NAME="shadowDepth" VALUE="3">
<PARAM NAME="url" VALUE="*.htm">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem