DataText


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Świetny aplet. W okienku „drukowany” jest tekst. Można go dowolnie formatować, kształtować, dostosować do własnych wymagań i potrzeb.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="datatext.class" WIDTH=230 HEIGHT=216>
<PARAM name="demicron" value="www.demicron.se">
<PARAM name="reg" value="A00009">
<PARAM name="foreground" value="000048">
<PARAM name="background" value="FFFFCD">
<PARAM name="backgroundimage" value="garlic.jpg">
<PARAM name="sleeptime" value="50">
<PARAM name="fontsize" value="10">
<PARAM name="displace" value="0">
<PARAM name="rerun" value="Yes">
<PARAM name="sound" value="Yes">
<PARAM name="item0,0" value="Przykładowy tekst">
<PARAM name="item0,1" value=" ">
<PARAM name="item0,2" value=" ">
<PARAM name="item0,3" value=" ">
<PARAM name="item0,4" value=" ">
<PARAM name="item0,5" value="Take a look at our products">
<PARAM name="item0,6" value=" ">
<PARAM name="item0,7" value=" ">
<PARAM name="item0,8" value="AceExpert HTML Editor">
<PARAM name="item0,9" value="FTPExpert">
<PARAM name="item0,10" value="For transferring your files">
<PARAM name="item0,11" value=" ">
<PARAM name="item0,12" value="see our home page">
<PARAM name="item1,0" value="This applet is called datatext...">
<PARAM name="item1,1" value="It simulates a terminal">
<PARAM name="item1,2" value=" ">
<PARAM name="item1,3" value="You can choose among other things">
<PARAM name="item1,4" value=" ">
<PARAM name="item1,5" value="* The background color">
<PARAM name="item1,6" value="* The text color">
<PARAM name="item1,7" value="* Printing speed">
<PARAM name="item1,8" value="* Font size ">
<PARAM name="item1,9" value="* Applet width ">
<PARAM name="item1,10" value=" ">
<PARAM name="item1,11" value="Note that the Courier font is">
<PARAM name="item1,12" value="obligatory because of technical reasons">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem