Fadetext


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Bardzo interesujący aplet, pozwalający na pokazanie w interesujący, efektowny sposób tekstu. Posiada następujące właściwości, prócz oczywiście pełnej konfiguracji kolorystycznej i pozostałych parametrów: Po naprowadzeniu kursora na pole apletu następuje zablokowanie jego zmiany na następny. Każdy też tekst można powiązać z dowolnym odwołaniem URL lub lokalnej strony.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet code="FadeText" codebase="." align="baseline" height="37" width="320">
<!--TAG GENERATOR: OpenCube - Applet Composer, (www.opencube.com)-->

<!--OpenCube Copyright Notice Parameter-->
<param name="Notice" value="Fading Messages, Copyright (c) 1999, OpenCube Inc.">

<!--General / Default Settings-->
<param name="bgcolor" value="203,199,184">
<param name="onsbtext" value="Fading Messages">
<param name="offsbtext" value="Java By Opencube">
<param name="font" value="Helvetica, plain, 12">
<param name="underlinetext" value="false">
<param name="lrmargin" value="5">
<param name="halign" value="Center">
<param name="valign" value="Center">
<param name="textcolor" value="0,0,0">
<param name="hltextcolor" value="0,0,204">
<param name="delay" value="4000">
<param name="fadeindelay" value="15">
<param name="fadeinframes" value="60">
<param name="fadeoutdelay" value="10">
<param name="fadeoutframes" value="50">
<param name="fadebgdelay" value="6">
<param name="fadebgframes" value="10">
<param name="borderthickness" value="1">
<param name="bordercolor" value="0,0,0">
<param name="hlbordercolor" value="180,0,0">
<param name="loadwhere" value="_self">
<param name="hllinksonly" value="true">

<!--Specific Settings-->
<param name="desc0" value="OpenCube Technologies - Fading Messages">
<param name="font0" value="Helvetica, bold, 13">
<param name="underlinetext0" value="false">
<param name="delay0" value="2000">
<param name="desc1" value="Custom fade unlimited messages with associated URL links. Click this message for an example.">
<param name="underlinetext1" value="true">
<param name="bgcolor1" value="232,234,227">
<param name="desturl1" value="index.htm">
<param name="desc2" value="Custom format all text characteristics, font, size, color, horizontal and vertical allignment, and colors.">
<param name="underlinetext2" value="false">
<param name="desc3" value="Features automatic text wrapping with optional underlining for each message.">
<param name="underlinetext3" value="false">
<param name="bgcolor3" value="232,234,227">
<param name="desc4" value="All color options are easily definable in one parameter using the standard RGB format!">
<param name="underlinetext4" value="false">
<param name="desc5" value="Features custom delay times with mouse over pausing, as well as border and text highlighting.">
<param name="underlinetext5" value="false">
<param name="bgcolor5" value="232,234,227">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem