FireballTitle


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Dosyć ciekawy aplet, pozwalający np. na umieszczenie efektownego nagłówka strony. Można go oczywiście w pełni skonfigurować. Każdy napis może być też odwołaniem do strony, ale wyłącznie z pełnym adresem URL.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="fireballtitle.class" WIDTH=400 HEIGHT=30>
<PARAM name="demicron" value="www.demicron.se">
<PARAM name="reg" value="A00007">
<PARAM name="foreground" value="ff0000">
<PARAM name="background" value="ffffff">
<PARAM name="sleeptime" value="50">
<PARAM name="step" value="4">
<PARAM name="fontsize" value="27">
<PARAM NAME="item0" VALUE="Tekst próbny">
<PARAM NAME="item1" VALUE="Jest pokazywany">
<PARAM NAME="item2" VALUE="bardzo ciekawie...">
<PARAM NAME="url0" VALUE=" ">
<PARAM NAME="url1" VALUE=" ">
<PARAM NAME="url2" VALUE=" ">
<PARAM name="sound" value="Yes">
<PARAM name="target" value="">
<PARAM name="italic" value="Yes">
<PARAM name="bold" value="Yes">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem