HiliteTitle


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Kolejny aplet nadający się na bardzo interesujący nagłówek strony. Ty razem jest to napis „oświetlany” dwoma reflektorami. Oczywiście i w jego przypadku większość głównych parametrów można dostosować.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<APPLET CODE="hilitetitle.class" WIDTH=300 HEIGHT=100>
<PARAM NAME="demicron" VALUE="www.demicron.se">
<PARAM NAME="reg" VALUE="A00001">
<PARAM NAME="font" VALUE="TimesRoman">
<PARAM NAME="fontsize" VALUE="56">
<PARAM NAME="italic" VALUE="Yes">
<PARAM NAME="bold" VALUE="Yes">
<PARAM NAME="background" VALUE="000000">
<PARAM NAME="foreground" VALUE="9f99f4">
<PARAM NAME="sleeptime" VALUE="100">
<PARAM NAME="step" VALUE="3">
<PARAM NAME="two" VALUE="Yes">
<PARAM NAME="text" VALUE="Fantastyka">
<PARAM NAME="threshold" VALUE="25">
</APPLET>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem