JoyHeadline


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej apletów.

       Ciekawe okienko z tekstem przesuwającym się płynnie w górę. Teksy mogą być dowolnej długości i może ich być dowolnie dużo; o ich ilości decyduje pierwsza cyfra w parametrze GENERAL. Poszczególne teksty mogą być jednocześnie odwołaniami do lokalnych stron, lub adresów URL. Teksty można przesuwać za pomocą specjalnych strzałeczek w górnym, prawym rogu okienka, ale istnieje też możliwość kliknięcia w obrębie okienka, i przeciągania tekstu ptrzez przesuwanie w górę lub dół, nawet poza obrębem okienka.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<applet CODE="joyheadline.class" WIDTH="150" HEIGHT="120">
<param name="Generator" value="www.siliconjoy.com">
<param name="GENERAL" value="2|000000|-1|30|40">
<param name="BORDER" value="2|C0C0C0|1|1">
<param name="SCROLLER" value="3|11|11|C0C0C0|000000|3">
<param name="0" value="0|10|C0C0C0|FFFFFF|C0C0C0|2|0|12| To jest dowolnej dłu- gości tekst próbny z możliością odwołania się po jego kliknięciu do dowolnej strony. Kliknij. | |strona.htm|main|0|0|12|FFFFFF|000000|000000| |,|0">
<param name="1" value="0|10|C0C0C0|FFFFFF|C0C0C0|2|0|12| To jest dowolnej dłu- gości tekst próbny z możliością odwołania się po jego kliknięciu do dowolnej strony. Tekst drugi Kliknij. | |strona.htm|main|0|0|12|FFFFFF|000000|000000| |,|0">
</applet>
Aplet do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym i z apletem