Aktualna data


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Pokazywana jest aktualna data w formacie: dzień, miesiąc, rok. Skrypt umieścić można w dowolnym miejscu w zwykłym, lub sformatowanym trybie jak to pokazywane jest niżej.

Albo jako zwykły dodatek w zwykłym tekście:  Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="javascript">
<!-- W3e JAVAScript Preset/Date
var DDMMYY =0
var MMDDYY =1

function getdate(mode)
{
var now = new Date();
var dayNr = ((now.getDate()<10) ? "0" : "")+ now.getDate();
if (mode==DDMMYY)
var MonthDayYear =(dayNr+". "+(now.getMonth()+1)+". "+now.getYear());
else
var MonthDayYear =((now.getMonth()+1)+" . "+dayNr+" . "+now.getYear());

return MonthDayYear;
}

function gettime()
{
var now = new Date();
var ampm = (now.getHours() >= 12) ? " P.M." : " A.M."
var hours = now.getHours();
hours = ((hours > 12) ? hours - 12 : hours);

var minutes = ((now.getMinutes() < 10) ? ":0" : ":") + now.getMinutes();
var seconds = ((now.getSeconds() < 10) ? ":0" : ":") + now.getSeconds();
var TimeValue =(" " + hours + minutes + seconds + " " + ampm);

return TimeValue;
}//-->
</script>


Dla pokazywania zegara:

<script language="javascript">
document.write(getdate(DDMMYY));
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem