Data i godzina


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

W dwu sąsiadujących okienkach pokazywana jest aktualna data, oraz godzina w formacie: godzina, minuta, sekunda. Oba okna można umieszczać również w innym układzie odpowiadającym wymogom użytkownika.Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script Language="JavaScript">
<!-- Helpers for JSI page...
// Navigation - Start
function goback(){
alert("Good Bye!");
history.go(-1);
}
function gettheDate() {
Todays = new Date();
TheDate = " " + Todays.getDate() +"."+ (Todays.getMonth()+ 1) + "." +
Todays.getYear()
document.clock.date.value = TheDate;
}
var timerID = null;
var timerRunning = false;
function stopclock (){
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false;
}
function startclock () {
// Make sure the clock is stopped
stopclock();
gettheDate()
showtime();
}
function showtime () {
var now = new Date();
var hours = now.getHours();
var minutes = now.getMinutes();
var seconds = now.getSeconds()
var timeValue = " " + ((hours >24) ? hours -24 :hours)
timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
document.clock.face.value = timeValue;
timerID = setTimeout("showtime()",1000);
timerRunning = true;
}
// end Helpers -->
</script>


Do dopisania do BODY:

ONLOAD="startclock()"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<table><tr><td>
<form name="clock" onSubmit="0">
<div align=right>
<input type="text" name="date" size=12 value="">
<input type="text" name="face" size=12 value="">
</div></form>
</td></tr></table>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem