Dzisiaj jest...


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt pozwalający na uwidocznienie aktualnej daty. Można go używać na różne sposoby, z których dwa zostały podane niżej: jako sformatowana zawartość tabelki, lub jako wplecioną w jakiś tekst datę.

Albo po prostu jako tekst:  

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Hide it
// Returns today's date in a string with full day and month names
// by Roger C. Scudder Jr. on 10-2-98
// corrected for Netscape by Grzegorz Golebiewski
DayName = new Array(7)
DayName[0] = "niedziela "
DayName[1] = "poniedziałek "
DayName[2] = "wtorek "
DayName[3] = "środa "
DayName[4] = "czwartek "
DayName[5] = "piątek "
DayName[6] = "sobota "

MonthName = new Array(12)
MonthName[0] = "stycznia "
MonthName[1] = "lutego "
MonthName[2] = "marca "
MonthName[3] = "kwietnia "
MonthName[4] = "maja "
MonthName[5] = "czerwca "
MonthName[6] = "lipca "
MonthName[7] = "sierpnia "
MonthName[8] = "września "
MonthName[9] = "października "
MonthName[10] = "listopada "
MonthName[11] = "grudnia "

function getDateStr(){
var Today = new Date()
var WeekDay = Today.getDay()
var Month = Today.getMonth()
var Day = Today.getDate()
var Year = Today.getYear()

if(Year <= 99)
Year += 1900

return DayName[WeekDay] + "," + " " + Day + " " + MonthName[Month] + ", " + Year
}
//-->
</SCRIPT>

Potrzebne do wyświetlenia:

<TABLE ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE" WIDTH="0" HEIGHT="0" CELLSPACING="2" CELLPADDING="3" BORDER="4" BGCOLOR="#C0FFD8" BORDERCOLOR="#B45800" BORDERCOLORLIGHT="#FFFF00" BORDERCOLORDARK="#0000FF">
<TR>
  <TD>

<div STYLE=" font-weight: bold; font-size: 15pt; color: #6C5800; text-align: center; text-shadow: inherit; margin-left: 3mm; margin-right: 3mm"><SCRIPT>document.write("Dzisiaj jest " + getDateStr())</SCRIPT></div>

  </TD>
</TR>
</TABLE>


Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem