Ile dni minęło?


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.


Skrypt ma za zadanie pokazywać, ile dni minęło od jakiejś założonej w nim daty. Do skryptu można wprowadzić dowolny tekst towarzyszący dacie, lub z niego zrezygnować. Można również zawartość tekstową pokazywaną przez skrypt dowolnie formatować, a tym samym w pełni dopasować do indywidualnych potrzeb użytkownika.Albo w trybie zwykłego tekstu:   


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<TABLE ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE" WIDTH="0" HEIGHT="0" CELLSPACING="2" CELLPADDING="3" BORDER="4" BGCOLOR="#C0FFD8" BORDERCOLOR="#B45800" BORDERCOLORLIGHT="#FFFF00" BORDERCOLORDARK="#0000FF">
<TR>
<TD>

<p STYLE=" font-weight: bold; font-size: 15pt; color: #6C5800; text-align: center; text-shadow: inherit; margin-left: 3mm; margin-right: 3mm">
<script>
<!--
/*
Count up from any date script-
By Website Abstraction (www.wsabstract.com)
Over 200+ free scripts here!
*/

var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")

function countup(yr,m,d){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy
var paststring=montharray[m-1]+" "+d+", "+yr
var difference=(Math.round((Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring))/(24*60*60*1000))*1)
difference+=" dni"
document.write("Zacząłem pisać stronę z książkami 01.06.1999, czyli "+difference+"!")
}
//enter the count up date using the format year/month/day
countup(1999,06,01)
//-->
</script></p>

</TD>
</TR>
</TABLE>

Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem