Zliczanie czasu pobytu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Interesujący skrypt zliczający czas pobytu na danej stronie, oraz podający ów czas w specjalnych komunikatach po: 60, 333, 666 i 999 sekundach. Użytkownik sam może sobie dobrać przedziały czasowe lub ustalać inne.Jesteś tutaj już przez: sekund.

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script>

// This script is written by Patrick Meirmans
// If you want to use it, send me an e-mail at mijter@dds.nl
// and be sure to include your URL, I'ld like to see how you used it
// If you have mailed me you are free to change this script
// anyway you like
// by the way, my homepage is at:
// http://www.geocities.com/Nashville/2956/
// You might want to take a look at it.

startday = new Date();
clockStart = startday.getTime();
function initStopwatch()
{
var myTime = new Date();
var timeNow = myTime.getTime();
var timeDiff = timeNow - clockStart
; this.diffSecs = timeDiff/1000;
return(this.diffSecs);
}
function getSecs()
{
var mySecs = initStopwatch();
var mySecs1 = ""+mySecs;
mySecs1= mySecs1.substring(0,mySecs1.indexOf("."));
document.tijd.hiero.value=mySecs1
window.setTimeout('getSecs()',1000);
if (mySecs1==60) {alert("jesteś tutaj już 60 sekund ...") }
if (mySecs1==333) {alert("jesteś tutaj już 333 sekundy...") }
if (mySecs1==666) {alert("jesteś tutaj już 666 sekund ...") }
if (mySecs1==999) {alert("Ciągle jesteś zainteresowany tą stroną; to już 999 sekund...") }
}
// To get rid of the alerts, you can just delete the three lines above
// or just one or two of them
// Change the 333, 666 and 999 to whatever you like
// For the messages, just change the text between the " "
// to whatever you like,
// Have fun!!

</script>


Dopisanie wewnątrz BODY:

onLoad="window.setTimeout('getSecs()',1)" return="true"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<form name="tijd">
<center>Jesteś tutaj już przez:
<input size=4 name=hiero>
sekund.
</form>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem