Uniwersalny kalendarz


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Bardzo ładny, niewielki kalendarz, pozwalający na pokazywanie wybranych miesięcy i lat w zależności od potrzeb użytkownika. Nie zaznacza aktualnego dnia innym kolorem, ale z to wyświetla na stałe bieżącą, pełną datę. Świetny!N P W Ś C P S

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">
<!-- for sucky browsers

Months = new Array(12);
Months[0] = "Styczeń";
Months[1] = "Luty";
Months[2] = "Marzec";
Months[3] = "Kwiecień";
Months[4] = "Maj";
Months[5] = "Czerwiec";
Months[6] = "Lipiec";
Months[7] = "Sierpień";
Months[8] = "Wrzesień";
Months[9] = "Październik";
Months[10] = "Listopad";
Months[11] = "Grudzień";

function PadSpaces(TheString)
{
var Spaces = " ";
len = Math.round((9 - TheString.length)/2);

return Spaces.substring(0,len) + TheString;
}

function NumLeapYears(StartYear, EndYear)
{
var LeapYears, i;

if (EndYear >= StartYear){
for(LeapYears = 0; StartYear <= EndYear; StartYear++)
if (IsLeapYear(StartYear)) LeapYears++;
}else{
for(LeapYears = 0; EndYear <= StartYear; EndYear++)
if (IsLeapYear(EndYear)) LeapYears++;
}
return LeapYears;
}

function IsLeapYear(Year)
{
if(Math.round(Year/4) == Year/4){
if(Math.round(Year/100) == Year/100){
if(Math.round(Year/400) == Year/400)
return true;
else return false;
}else return true;
}
return false;
}

function Trim(TheString)
{
var len;

len = TheString.length;
while(TheString.substring(0,1) == " "){ //trim left
TheString = TheString.substring(1, len);
len = TheString.length;
}

while(TheString.substring(len-1, len) == " "){ //trim right
TheString = TheString.substring(0, len-1);
len = TheString.length;
}
return TheString;
}

function DetermineMonthIdx()
{
var i, month, month_s, len;

month = Trim(document.calform.elements[4].value);
len = month.length;

for( i = 0; i <12; i++){
month_s = Months[i].substring(0,len);
if (month_s.toUpperCase() == month.toUpperCase())
return (i);
}
return -1;
}

function FindNewYearStartingDay(Year)
{
var LeapYears, Years, Day;

LeapYears = NumLeapYears(1995, Year);

if (Year >=1995)
Years = (Year -1995)+LeapYears;
else Years = (Year -1995)-LeapYears;

if (Year >=1995)
Day = Math.round(((Years/7 - Math.floor(Years/7))*7)+.1);
else Day = Math.round(((Years/7 - Math.ceil(Years/7))*7)-.1);

if (Year >=1995){
if(IsLeapYear(Year)) Day--;
}else Day += 7;

if(Day < 0) Day = 6;
if(Day > 6) Day = 0;
return Day;
}

function FindNumDaysInMonth(Year, Month)
{
if(Month == 1){
if(IsLeapYear(Year)) return 29;
else return 28;
}else{
if(Month >6) Month++;
if(Month/2 == Math.round(Month/2)) return 31;
}
return 30;
}

function FindMonthStartDay(NewYearDay, Year, Month)
{
var MonthStartDay;

AddArray = new Array(12);

AddArray[0]=0;AddArray[1]=3;AddArray[2]=3;AddArray[3]=6;
AddArray[4]=1;AddArray[5]=4;AddArray[6]=6;AddArray[7]=2;
AddArray[8]=5;AddArray[9]=0;AddArray[10]=3;AddArray[11]=5;

MonthStartDay = NewYearDay + AddArray[Month];
if(IsLeapYear(Year) && (Month ) > 1) MonthStartDay ++;

if (MonthStartDay > 6) MonthStartDay -= 7;

return MonthStartDay;
}

function FillCalendar()
{
var Year, Month, Midx, NewYearDay, MonthStartDay;
var NumDaysInMonth, i, t;

Year = parseFloat(document.calform.elements[1].value);
Month = document.calform.elements[4].value;

Midx = DetermineMonthIdx();
if (Midx == -1){
alert ("Can't recognize that month");
return;
}

NewYearDay = FindNewYearStartingDay(Year);
MonthStartDay = FindMonthStartDay(NewYearDay, Year, Midx);
NumDaysInMonth = FindNumDaysInMonth(Year, Midx);

for(i = 6; i < 43; i++){
t = i-5-MonthStartDay;
if ( t >= 1 && t <= NumDaysInMonth)
document.calform.elements[i].value =t;
else document.calform.elements[i].value = "";
}
}

function IncDecYear(val)
{
var valNum = parseInt(val);
var valNum2 = parseInt(document.calform.elements[1].value)
document.calform.elements[1].value = valNum2 + valNum;

FillCalendar()
}

function IncDecMonth(val)
{
var valNum = parseInt(val);
var Midx = DetermineMonthIdx();

Midx += valNum;
if(Midx > 11) Midx = 0;
if(Midx < 0) Midx = 11;

document.calform.elements[4].value = PadSpaces(Months[Midx]);

FillCalendar()
}

// -->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<table border=1 bgcolor="#000000" cellpadding=1 cellspacing=1><tr><td
align=center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<form name="calform">
<tr>
<td align=center cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor="#000000"><input type=button value="<<" onClick="IncDecYear(-1)"></td>
<th cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor="#aaaaaa" colspan=5
align=center><input size=3 type=text value="1993"></th>
<td align=center cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor="#000000"><input type=button value=">>" onClick="IncDecYear(1)"></td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor="#000000"><input type=button value="<<" onClick="IncDecMonth(-1)"></td>
<th bgcolor="#aaaaaa" colspan=5 align=center><input size=10 type=text value=" January "></th>
<td align=center bgcolor="#000000"><input type=button value=">>" onClick="IncDecMonth(1)"></td>
</tr>
<tr>
<th bgcolor="#ffcccc">N</td>
<th bgcolor="#ccccff">P</td>
<th bgcolor="#ccccff">W</td>
<th bgcolor="#ccccff">Ś</td>
<th bgcolor="#ccccff">C</td>
<th bgcolor="#ccccff">P</td>
<th bgcolor="#ccccff">S</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffcccc"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffcccc"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffcccc"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffcccc"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffcccc"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff" ><input type=text size=2></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffcccc"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#ccccff"><input type=text size=2></td>
<td bgcolor="#aaaaaa" colspan=5 align=center><input type=text></td>
</tr>

</form>
</table>
</td></tr></table>

<script language="JavaScript">
<!--
//include this script segment if you want to set the calendar to today's date.
//this MUST come after the tabled form which contains the calendar

//set calendar to today's date
myDate = new Date();
var Month = parseInt(myDate.getMonth());

//Został zmieniony fragment =1900 + myDate.getYear(); na
//=myDate.getYear();
document.calform.elements[1].value = myDate.getYear();
document.calform.elements[4].value = PadSpaces(Months[Month]);

document.calform.elements[43].value = "Dzisiaj: " +
myDate.getDate() + " " + Months[Month].substring(0,3)
+ ", " + (myDate.getYear());

FillCalendar();

// -->
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem