Ostatnia modyfikacja strony


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Nieskomplikowany skrypt podający w ustawionym przez użytkownika formacie i formie datę i godzinę ostatniej modyfikacji strony. Data i godzina podawana jest w formacie przyjętym w Polsce.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
// last modified script by Bernhard Friedrich; should work in all browsers
var a;
a=new Date(document.lastModified);
lm_year=a.getYear();
if (lm_year<1000){if (lm_year<70){lm_year=2000+lm_year;}
else lm_year=1900+lm_year;} lm_month=a.getMonth()+1;
if (lm_month<10){lm_month='0'+lm_month;} lm_day=a.getDate();
if (lm_day<10){lm_day='0'+lm_day;} lm_hour=a.getHours();
if (lm_hour<10){lm_hour='0'+lm_hour;} lm_minute=a.getMinutes();
if (lm_minute<10){lm_minute='0'+lm_minute;} lm_second=a.getSeconds();
if (lm_second<10){lm_second='0'+lm_second;}
document.write("Ostatnia modyfikacja:<br>" + lm_day+'.'+lm_month+'.'+lm_year+'  '+lm_hour+':'+lm_minute+':'+lm_second);
// -->
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem