Zegar z przywitaniem


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Trójokienkowy zegar, pokazujący w pierwszym okienku przywitanie zależne od pory dnia, w drugim pokazujący aktualną godzinę z sekundami, i w ostatnim okienku aktualną datę.
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT>

<!-- HIDE ME FROM THAT BROWSER -- !>

var timerID = null
var timerRunning = false
function stopclock(){

// cannot directly test timerID on DEC OSF/1 in beta 4.

if(timerRunning)
clearTimeout(timerID)
timerRunning = false
}
function startclock(){

// Make sure the clock is stopped

stopclock()
showtime()
}
function showtime(){
var now = new Date()
var hours = now.getHours()
var minutes = now.getMinutes()
var seconds = now.getSeconds()
var month = now.getMonth()
var datum = now.getDate()
var year = now.getYear()
var timeValue = ((hours<4)?"Dobranoc":(hours<10)?"Dzień dobry":((hours<12)?"Dobrego dnia":((hours<18)?"Jak leci?":((hours<23)?"Dobry wieczór":"Dobranoc"))))

var timeValue2 = "Godzina: " + ((hours > 24) ? hours - 24 : hours)
timeValue2 += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
timeValue2 += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
var timeValue3 = "Dnia: " + datum + "."
timeValue3 += (((month + 1) < 10) ? "0" : "") + (month + 1)

// timeValue3 +=
((month=0)?"January":((month=1)?"February":((month=2)?"March":((month=3)?"April":((month=4)?"May":((month=5)?"June":((month=6)?"July":((month=7)?"August":((month=8)?"September":((month=9)?"October":((month=10)?"November":((month=11)?"December":(("month=12"))))))))))))
timeValue3 += "." + "'" + year

// timeValue3 += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
// timeValue3 += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M."

document.clock.face.value = timeValue
document.clock.face2.value = timeValue2
document.clock.face3.value = timeValue3
timerID = setTimeout("showtime()",1000)
timerRunning = true
}

//-->
</SCRIPT>


Dopisanie wewnątrz BODY:

onLoad="startclock()"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM NAME="clock" onSubmit="0">
<INPUT TYPE="text" NAME="face" SIZE=20 VALUE ="" STYLE="text-align: center">
<INPUT TYPE="text" NAME="face2" SIZE=20 VALUE ="" STYLE="text-align: center">
<INPUT TYPE="text" NAME="face3" SIZE=20 VALUE ="" STYLE="text-align: center">
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem