Przycisk z godziną


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Dowcipny przycisk, który pokazuje po zbliżeniu kursora myszki aktualną godzinę, minutę i sekundę. Po cofnięciu kursora następuje powrót do poprzedniego stanu.
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language=javaScript>
<!-- Beginning of JavaScript -

var showtime=true
var timer
var i_sec=0

function clockon() {
if (i_sec < 5) {
thistime= new Date()
var hours=thistime.getHours()
var minutes=thistime.getMinutes()
var seconds=thistime.getSeconds()
if (eval(hours) <10) {hours="0"+hours}
if (eval(minutes) < 10) {minutes="0"+minutes}
if (seconds < 10) {seconds="0"+seconds}
thistime = "----- "+hours+":"+minutes+":"+seconds+" -----"
document.forms[0].elements[0].value=thistime
i_sec++
timer=setTimeout("clockon()",1000)
}
else {
clearTimeout(timer)
i_sec=0
document.forms[0].elements[0].value="Podaj czas"
}
}

function clockoff() {
clearTimeout(timer)
document.forms[0].elements[0].value="Podaj czas"
}

// - End of JavaScript - -->
</script>

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<form>
<input type="button" value="Podaj czas" onClick="clockon()" onMouseOver="clockon()"
onMouseOut="clockoff()">
</form>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem