Czas w ramce


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Ciekawe okienkowe przedstawienie czasu. Pełna data w całości, zaś godzina podana w trzech oddzielnych okienkach osobno na godziny, minuty i sekundy. W sumie, bardzo ładne i estetyczne rozwiązanie.CzasGodzinaMinutaSekunda

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Hide JavaScript from Java-Impaired Browsers

/* Cut-N-Paste JavaScript from ISN Toolbox
Copyright 1996, Infohiway, Inc. Restricted use is hereby
granted (commercial and personal OK) so long as this code
is not *directly* sold and the copyright notice is buried
somewhere deep in your HTML document. A link to our site
http://www.infohiway.com is always appreciated of course,
but is absolutely and posi
*/
var isn1=null;
var isn2=false;
today=new Date();

function stopit(){
if(isn2){
clearTimeout(isn1);
}
isn2 = false;
}

function startit(){
stopit();
isnclock();
}

function isnclock(){
var now=new Date();
var hrs=now.getHours();
var min=now.getMinutes();
var sec=now.getSeconds();
document.clckh.disp.value=""+((hrs>24) ? hrs-24 : hrs);
document.clckm.disp.value=((min<10) ? "0" : "")+min;
document.clcks.disp.value=((sec<10) ? "0" : "")+sec;
isn1=setTimeout("isnclock()",1000);
isn2=true;
}
// Build an array initializer
function isnArray() {
argnr=isnArray.arguments.length
for (var i=0;i<argnr;i++) {
this[i+1] = isnArray.arguments[i];
}
}
// And months and day arrays
var isnMonths=new
isnArray("Styczeń","Luty","Marzec","Kwiecień","Maj","Czerwiec","Lipiec","Sierpień","Wrzesień","Październik","Listopad","Grudzień");
var isnDays= new isnArray("Poniedziałek","Wtorek","Środa","Czwartek","Piątek","Sobota","Niedziela");
//-->
</SCRIPT>


Dopisanie wewnątrz BODY:

onLoad="startit()"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<TABLE BORDER="3" BACKGROUND="mgielka.jpg" BORDERCOLOR="#009900"
BORDERCOLORLIGHT="#CCFFFF" BORDERCOLORDARK="#993300">
<TR>
<TD><B>Czas</B></TD><TD>Godzina</TD><TD>Minuta</TD><TD>Sekunda</TD><TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD VALIGN=TOP><FORM NAME="clckh" onSubmit="0">
<INPUT TYPE="text" NAME="disp" SIZE=7 VALUE ="">
</FORM></TD>
<TD VALIGN=TOP><FORM NAME="clckm" onSubmit="0">
<INPUT TYPE="text" NAME="disp" SIZE=7 VALUE ="">
</FORM></TD>
<TD VALIGN=TOP><FORM NAME="clcks" onSubmit="0">
<INPUT TYPE="text" NAME="disp" SIZE=7 VALUE ="">
</FORM></TD>
</TR>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--Hide JavaScript from Java-Impaired Browsers document.write("<TR><TD><B>Data</B></TD><TD COLSPAN=4> "
+isnDays[today.getDay()]+", "+today.getDate()+" "+isnMonths[today.getMonth()+1]
+", "+today.getYear());
// Finish hiding of script -->
</SCRIPT></TD>
</TR>
</TABLE>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem