Mały zegar cyfrowy


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Niewielki zegar cyfrowy z możliwością umieszczenia w dowolnym miejscu strony. Bardzo pożyteczny.
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">

/**********************************************************************************
* copyright 1999 William Goudy
* http://www.goudy.net - personal
* http://www.goudy.net/fms - Design Business
* william@goudy.net - Email (feel free to email me)
**********************************************************************************/

function MakeArrayday(size) {
this.length = size;
for(var i = 1; i <= size; i++) {
this[i] = "";
}

return this;
}

function MakeArraymonth(size) {
this.length = size;
for(var i = 1; i <= size; i++) {
this[i] = "";
}

return this;
}

function funClock() {

if (!document.layers && !document.all)
return

var runTime = new Date();
var hours = runTime.getHours();
var minutes = runTime.getMinutes();
var seconds = runTime.getSeconds();
var dn = "AM";

if (hours > 24)
{dn = "PM";
hours = hours - 24; }

if (hours == 0)
hours = 24;

if (minutes <= 9)
minutes = "0" + minutes;

if (seconds <= 9)
seconds = "0" + seconds;

movingtime = "<b>"+ hours + ":" + minutes + ":" + seconds + " </b>";

if (document.layers)

{document.layers.go.document.write(movingtime);
document.layers.go.document.close();}

else if (document.all)
go.innerHTML = movingtime;

setTimeout("funClock()",1000)
}

window.onload = funClock;
</SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<span id="go" style="position: absolute;"></span>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem