Zaawansowany zegar cyfrowy


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Zegar cyfrowy pokazywany w specjalnym okienku. Ma możliwość chowania lub pokazywania sekund, a także przełączania z trybu dwunastogodzinnego na dwudziestoczterogodzinny.

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">
//script copyright 1997 JavaScrptr
var yo = ""
var secs = true

function efun () {
if (secs==true) {
secs = false;
document.aclock.zsec.value="Pokaż sekundnik";
window.clearTimeout(ianID);
mytime();
}
else if (secs==false) {
secs = true;
document.aclock.zsec.value="Ukryj sekundnik";
window.clearTimeout(ianID);
mytime();
}
}

function morefun () {
if (document.aclock.myoption.value=="12") {
document.aclock.myoption.value = "24";
document.aclock.mybut.value = "Zegar 12 godzinny";
window.clearTimeout(ianID);
mytime() }
else if (document.aclock.myoption.value=="24") {
document.aclock.myoption.value = "12";
document.aclock.mybut.value = "Zegar 24 godzinny";
window.clearTimeout(ianID);
mytime() }
}
function mytime () {

//define time variables using time methods
miantime = new Date();
miantime.thishour = miantime.getHours();
miantime.mymin = miantime.getMinutes();
miantime.mysec = miantime.getSeconds();
miantime.printtime = ""
//calculate hours and minutes
if (miantime.mymin<10) {
miantime.mymin = "0" + miantime.mymin }
if (document.aclock.myoption.value=="12") {
if (miantime.thishour==0) {
miantime.printtime = 12+":"+miantime.mymin;
yo = " AM"}
else if (miantime.thishour==12) {
miantime.printtime = miantime.thishour + ":" + miantime.mymin;
yo = " PM"}
else if (miantime.thishour<12) {
miantime.printtime = miantime.thishour+":"+miantime.mymin;
yo = " AM"}
else if (miantime.thishour>12) {
miantime.printtime = miantime.thishour - 12;
yo = " PM";
miantime.printtime += ":"+miantime.mymin}
}
else {
if (miantime.thishour<10) {
miantime.thishour = "0" + miantime.thishour }
miantime.printtime = miantime.thishour + ":" + miantime.mymin;
yo = "" }
gaddsec();}

function gaddsec() {
var dtime = ""
if (miantime.mysec<10) {
miantime.mysec = "0" + miantime.mysec ;
}
if (secs==true) {
dtime = miantime.printtime + ":" + miantime.mysec+yo ;
}
else {
dtime = miantime.printtime + yo ;
}
document.aclock.dclock.value = dtime ;
ianID = setTimeout("mytime()", 100) ;
}
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
setTimeout("mytime()", 5) ;
//-->
</SCRIPT>
<form name="aclock">
<input type="text box" size="11" name="dclock"><br><br>
<input type="button" value="Zegar 24 godzinny" name="mybut" onClick="morefun()"><br>
<input type="button" value="Ukryj sekundnik" name="zsec" onClick="efun()"><br><br>
<input type="hidden" value="12" name="myoption">
</form>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem