Zegar graficzny


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Zegar pokazujący aktualny czas w godzinach, minutach i sekundach. Do wyświetlania wykorzystuje obrazki imitujące wskaźniki LED. Ich kolorystykę użytkownik może sobie sam dostosować poprzez edycję będących w załączeniu plików graficznych, ewentualnie przez ich wymianę na inne.


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="javascript1.1">
<!--
/*By George Chiang (WA's JavaScript tutorial)
http://www.geocities.com/SiliconValley/Vista/9892
Credit MUST stay intact for use*/
var dn
c1=new Image(); c1.src="gif/c1.gif"
c2=new Image(); c2.src="gif/c2.gif"
c3=new Image(); c3.src="gif/c3.gif"
c4=new Image(); c4.src="gif/c4.gif"
c5=new Image(); c5.src="gif/c5.gif"
c6=new Image(); c6.src="gif/c6.gif"
c7=new Image(); c7.src="gif/c7.gif"
c8=new Image(); c8.src="gif/c8.gif"
c9=new Image(); c9.src="gif/c9.gif"
c0=new Image(); c0.src="gif/c0.gif"
cb=new Image(); cb.src="gif/cb.gif"
cam=new Image(); cam.src="gif/cam.gif"
cpm=new Image(); cpm.src="gif/cpm.gif"
can=new Image(); can.src="gif/can.gif"
function extract(h,m,s,type){
if (!document.images)
return
if (h<=9){
document.images.a.src=cb.src
document.images.b.src=eval("c"+h+".src")
}
else {
document.images.a.src=eval("c"+Math.floor(h/10)+".src")
document.images.b.src=eval("c"+(h%10)+".src")
}
if (m<=9){
document.images.d.src=c0.src
document.images.e.src=eval("c"+m+".src")
}
else {
document.images.d.src=eval("c"+Math.floor(m/10)+".src")
document.images.e.src=eval("c"+(m%10)+".src")
}
if (s<=9){
document.g.src=c0.src
document.images.h.src=eval("c"+s+".src")
}
else {
document.images.g.src=eval("c"+Math.floor(s/10)+".src")
document.images.h.src=eval("c"+(s%10)+".src")
}
if (dn=="AM") document.j.src=can.src
else document.images.j.src=can.src
}
function show3(){
if (!document.images)
return
var Digital=new Date()
var hours=Digital.getHours()
var minutes=Digital.getMinutes()
var seconds=Digital.getSeconds()
if ((hours>=24)&&(minutes>=1)||(hours>=25)){
hours=hours-24
}
if (hours==0)
hours=24
extract(hours,minutes,seconds,dn)
setTimeout("show3()",1000)
}
//-->
</script>


Dopisanie wewnątrz BODY:

onLoad="show3()"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<TABLE ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE" WIDTH="0" HEIGHT="0" CELLSPACING="1" CELLPADDING="2" BORDER="4" BGCOLOR="#000000" BORDERCOLOR="#00B400" BORDERCOLORLIGHT="#FFFF00" BORDERCOLORDARK="#0000D4">
<TR>
<TD>
<P STYLE=" text-align: center; margin-left: 4mm; margin-top: 1mm">
<img src="gif/cb.gif" name="a">
<img src="gif/cb.gif" name="b">
<img src="gif/colon.gif" name="c">
<img src="gif/cb.gif" name="d">
<img src="gif/cb.gif" name="e">
<img src="gif/colon.gif" name="f">
<img src="gif/cb.gif" name="g">
<img src="gif/cb.gif" name="h">
<img src="gif/cam.gif" name="j">
</P>
</TD>
</TR>
</TABLE>
Grafika do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum GIF.EXE rozmiar pliku: 26.469 kB


Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem