Animowana linia


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Animowana linia składająca się z tzw. „radio button”. Skrypt nie jest zbyt duży, a więc i strona go zawierająca nie powiększy się znacznie.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// Copyright (c) 1996-1997 Tomer Shiran. All rights reserved.
// Permission given to use the script provided that this notice remains as is.
// Additional scripts can be found at http://www.geocities.com/~yehuda/
// autostart - used instead body onload
setTimeout('animate()',5);
// create row of radio buttons
lay(20)
// set index of lamp to start animation
var current = 0
// set speed (pause in milliseconds between each movement)
var speed = 100
function lay(num) {
// assign "greater than" character to variable
var gt = unescape("%3e")
// open form
document.write("<FORM NAME='animation'" + gt)
// use loop to lay radio buttons down (all buttons in same group)
for (var i = 0; i < num; ++i) {
document.write("<INPUT TYPE='radio' NAME='lamps'" + gt)
}
// close form
document.write("</FORM" + gt)
}
function animate() {
// click next radio button
document.animation.lamps[current].click()
// if radio button is the last one reset variable to 0 (otherwise increment)
current = (current == document.animation.lamps.length - 1) ? 0 : ++current
// recursive call after speed milliseconds
timerID = setTimeout("animate()", speed)
}
// -->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem