Przeglądanie obrazków


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt umożliwia przeglądanie obrazków wybranych z rozwijanej listy. Są one wyświetlane w osobnym okienku.
Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<SCRIPT language="JavaScript">
<!-- Björn Brodd 12.2 1996 -->

function GoBack()
{
if (confirm("Powrócić do pierwszej strony?"))
{
history.back()
}
}
function select_item(name, value) {
this.name = name;
this.value = value;
}
function get_selection(select_object)
{
contents = new select_item();
for(var i=0;i<select_object.options.length; i++)
if(select_object.options[i].selected == true)
{
contents.name = select_object.options[i].text;
contents.value = select_object.options[i].value;
}
return contents;
}
function display_image(formfield)
{
selection = get_selection(formfield.imagename);
myWindow = window.open("", "Podgląd",
"toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=1,copyhistory=0,width=280,height=350");

myWindow.document.open();
myWindow.document.write("<HTML><HEAD>");
myWindow.document.write("<TITLE>Podgląd</TITLE>");
myWindow.document.write("</HEAD><BODY BGCOLOR=DCDCDC TEXT=B45800>");
myWindow.document.write("<FORM><CENTER><B><FONT SIZE=2>" + selection.name + "</FONT></B><br>");
myWindow.document.write("<IMG HEIGHT=85% WIDTH=85% SRC=" + selection.value + "><br>");
myWindow.document.write("<FORM><INPUT TYPE='button' VALUE='Zamknij' " + "onClick='window.close()'></FORM>");
myWindow.document.write("</CENTER></FORM>");
myWindow.document.write("</BODY></HTML>");
myWindow.document.close();
}
</SCRIPT>

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM NAME="previewForm">
<TABLE BORDER="5" CELLPADDING="3">
<TD><FORM>
<SELECT NAME="imagename">
<option value="1.gif">Smoczek
<option value="2.gif">Duszek
<option value="3.gif">Logo TWK
<option value="4.gif">Wesołych Świąt
</SELECT>
<INPUT type=button value="Podgląd bitmapy" onClick="display_image(this.form)">
</TABLE></FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem