Przeglądarka zdjęć


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Przeglądarka zdjęć. Po kliknięciu na wybrane pokazuje się ono w oknie głównym, powiększone.
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: Jenny Blewitt (webmaster@webdesignsdirect.com) -->
<!-- Web Site: http://www.webdesignsdirect.com -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Begin
browserName = navigator.appName;
browserVer = parseInt(navigator.appVersion);

ns3up = (browserName == "Netscape" && browserVer >= 3);
ie4up = (browserName.indexOf("Microsoft") >= 0 && browserVer >= 4);

function doPic(imgName) {
if (ns3up || ie4up) {
imgOn = ("" + imgName);
document.mainpic.src = imgOn;
}
}
// End -->
</script>


Do zamieszczenia w dowolnym miejscu:

<table width=360 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td><a href="javascript:doPic('p1.jpg');"><img src="p1.jpg" width=90 height=60 border=0></a></td>
<td><a href="javascript:doPic('p2.jpg');"><img src="p2.jpg" width=90 height=60 border=0></a></td>
<td><a href="javascript:doPic('p3.jpg');"><img src="p3.jpg" width=90 height=60 border=0></a></td>
<td><a href="javascript:doPic('p4.jpg');"><img src="p4.jpg" width=90 height=60 border=0></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 align=center><img name="mainpic" src="p1.jpg" width=360 height=240 border=0></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:doPic('p5.jpg');"><img src="p5.jpg" width=90 height=60 border=0></a></td>
<td><a href="javascript:doPic('p6.jpg');"><img src="p6.jpg" width=90 height=60 border=0></a></td>
<td><a href="javascript:doPic('p7.jpg');"><img src="p7.jpg" width=90 height=60 border=0></a></td>
<td><a href="javascript:doPic('p8.jpg');"><img src="p8.jpg" width=90 height=60 border=0></a></td>
</tr>
</table>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem