Obrazek w rogu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt daje możliwość umieszczenia obrazka, zwykłego lub animowanego w rogu ekranu. Jego pozycja jest niezależna od pozycji strony, czyli powoduje, że obrazek jest zawsze widoczny w swoim rogu.Czy ładny jestem bobasek?


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">

var IW= 0;
var IH= 0;
var PX= 0;
var PY= 0;
var ZIN= 0;
var us= null;
var IMGW= 100;
var IMGH= 89;
var LSAFETY= 20;
var TSAFETY= 17;
function branding() {
oldIW= IW;
oldIH= IH;
oldPX= PX;
oldPY= PY;
if (navigator.appName == 'Netscape') {
if ((window.innerHeight != oldIH)||(window.innerWidth != oldIW)||(window.pageXOffset !=
oldPX)||(window.pageYOffset != oldPY))
{
if (us == null)
{
for (i=0; i<document.layers.length; i++)
{
us= document.layers[i];
if (us.id == "Valley")
break;
}
}
if (us != null)
{
us.visibility= "hide";
IH= window.innerHeight;
IW= window.innerWidth;
PX= window.pageXOffset;
PY= window.pageYOffset;

(IH > IMGH) ? us.top= (IH+PY-(IMGH+TSAFETY)) : us.top= 0;
(IW > IMGW) ? us.left= (IW+PX-(IMGW+LSAFETY)) : us.left= 0;

//alert('document.layers.length: ' + document.layers.length);
for (i=0; i<document.layers.length; i++)
{
templay= document.layers[i];
// alert('document.layers[' + i + '].id: ' + document.layers[i].id);
if (templay.zIndex > ZIN)
ZIN= (templay.zIndex + 1);
}
us.zIndex= ZIN;
us.visibility= "show";
}
}
}
else{
if (navigator.appVersion.indexOf("Mac") == -1)
{
if ((document.body.clientHeight != oldIH)||(document.body.clientWidth != oldIW)||(document.body.scrollLeft !=
oldPX)||(document.body.scrollTop != oldPY)) {
alldivs= document.all.tags("DIV");
if (us == null){
for (i=0; i<alldivs.length; i++)
{
us= alldivs(i);
if (us.id == "Valley")
break;
}
}
if (us != null){
us.style.display= "none";
IH= document.body.clientHeight;
IW= document.body.clientWidth;
PX= document.body.scrollLeft;
PY= document.body.scrollTop;
us.style.top= (IH+PY-(IMGH+TSAFETY)+12);
us.style.left=(IW+PX-(IMGW+LSAFETY)+15);
for (i=0; i<alldivs.length; i++){
templay= alldivs(i);
if (templay.style.zIndex > ZIN)
us.style.zindex= (templay.style.zIndex + 1);
}
us.style.display= "";
}
}
}
}
}
if ((document.all) || (document.layers)){
setInterval("branding()",100);
}
</SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<DIV ID="Watermark" STYLE="position:absolute;top:1;visibility:hide;" ALIGN="right">
<IMG SRC="bobas.gif" ALT="Czy ładny jestem bobasek?" WIDTH=72 HEIGHT=94 BORDER=0>
</DIV>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem