Aktywny banner


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Zwykły, przewijany banner, którego kliknięcie może spowodować jakąś akcję ustaloną przez użytkownika, np.: przeładowanie strony, przeskok, czy przejście do innej strony, o której informuje banner.
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- hide
//text to be shown
var mensaje=" Po kliknięciu nastąpi przeskok w dół strony, do stopki...";

//substring to be shown
var ancho=55;

//scrolling message routine
function desliza(){
document.forms[0].panel.value=mensaje.substring(0,ancho);
mensaje+=mensaje.substring(0,1);
mensaje=mensaje.substring(1,mensaje.length);
setTimeout("desliza()",200);
}

function goTo(newUrl) {
self.location.href=newUrl;
}

// stop hiding -->
</SCRIPT>


Dopisanie wewnątrz BODY:

onLoad="desliza(); return true;"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM>
<INPUT TYPE="text" NAME="panel" VALUE="" SIZE="50" onFocus="blur(); goTo('#dol');" STYLE=" cursor: help"></FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem