Alfabet Morse'a


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt pozwalający na automatyczne tłumaczenie prostych tekstów na alfabet Morse'a. Nie można oczywiście używać do tego polskich literek. Przetłumaczony tekst pokazuje się w okienku, z którego można jednym kliknięciem kopiować go do schowka.Wpisz tekst do transkrypcji:Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
<!--

//Morse code converter- By Luke Watson (luke@lukewatson.f2s.com)
//Script featured on WA (http://wsabstract.com)
//Visit http://wsabstract.com for this script and more

var charCodes=new Array(36);
charCodes["a"]=". _";
charCodes["b"]="_ . . .";
charCodes["c"]="_ . _ .";
charCodes["d"]="_ . .";
charCodes["e"]=".";
charCodes["f"]=". . _ .";
charCodes["g"]="_ _ .";
charCodes["h"]=". . . .";
charCodes["i"]=". .";
charCodes["j"]=". _ _ _";
charCodes["k"]="_ . _";
charCodes["l"]=". _ . .";
charCodes["m"]="_ _";
charCodes["n"]="_ .";
charCodes["o"]="_ _ _";
charCodes["p"]=". _ _ .";
charCodes["q"]="_ _ . _";
charCodes["r"]=". _ .";
charCodes["s"]=". . .";
charCodes["t"]="_";
charCodes["u"]=". . _";
charCodes["v"]=". . . _";
charCodes["w"]=". _ _";
charCodes["x"]="_ . . _";
charCodes["y"]="_ . _ _";
charCodes["z"]="_ _ . .";
charCodes["1"]=". _ _ _ _";
charCodes["2"]=". . _ _ _";
charCodes["3"]=". . . _ _";
charCodes["4"]=". . . . _";
charCodes["5"]=". . . . .";
charCodes["6"]="_ . . . .";
charCodes["7"]="_ _ . . .";
charCodes["8"]="_ _ _ . .";
charCodes["9"]="_ _ _ _ .";
charCodes["0"]="_ _ _ _ _";
var temp=''

function encode() {
document.morsecode.chars.value=document.morsecode.chars.value.toLowerCase();
document.morsecode.codebox.value="";
temp=''
var chars=document.morsecode.chars.value.split("");

for (a=0; a<chars.length; a++) {
if (chars[a]!=" ") {
if (window.charCodes[chars[a]]) {
document.morsecode.codebox.value+=charCodes[chars[a]]+" ";
temp+=chars[a]+"="+charCodes[chars[a]]+"\n";
}
else
temp+=chars[a]+"=(None)\n";
}
else temp+="\n";
}
document.morsecode.codebox.value+="\n\n\nEXPLANATION:\n\n"+temp
}
// -->
</SCRIPT>

<FORM NAME="morsecode">
Type in a word or phrase: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="chars" size="28" value="Help"> <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Encode" onClick="encode()"><BR><BR>
<TEXTAREA NAME="codebox" cols="50" rows="11" style="width:70%" wrap="virtual">
</TEXTAREA><br><INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Copy To Clipboard" onClick="document.morsecode.codebox.select(); document.execCommand('Copy');">
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem