Automatyczne przewijanie


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Świetny skrypt do zastosowania w stronach, które zawierają np. duże ilości tekstu albo materiałów poglądowych. Strona przewijana jest do góry, a po osiągnięciu stopki następuje przeskok do nagłówka i proces rozpoczyna się od nowa. Uwaga. Skrypt można umieścić na trzy sposoby: w ramach HEAD, na dowolnym miejscu strony, a także w oddzielnym pliku JS, który może służyć do obsługi wielu stron. Szybkość przewijania można dowolnie konfigurować.

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script language="JavaScript1.2">

/*
Advanced window scroller script-
By Website Abstraction (www.wsabstract.com)
Over 200+ free JavaScripts here!
*/

var currentpos=0,alt=1,curpos1=0,curpos2=-1
function initialize(){
startit()
}
function scrollwindow(){
if (document.all)
temp=document.body.scrollTop
else
temp=window.pageYOffset
if (alt==0)
alt=1
else
alt=0
if (alt==0)
curpos1=temp
else
curpos2=temp
if (curpos1!=curpos2){
if (document.all)
currentpos=document.body.scrollTop+1
else
currentpos=window.pageYOffset+1
window.scroll(0,currentpos)
}
else{
currentpos=0
window.scroll(0,currentpos)
}
}
function startit(){
setInterval("scrollwindow()",50)
}
window.onload=initialize
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem